شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

ایرانگردی

در این بخش مقالات متنوع و مختلفی در حوزه ایرانگردی منتشر می شود. خوشحال می شویم که بتوانیم از مطالب شما، با نام شما در این صفحه بهره مند شویم. شما می توانید مطالب خود را جهت انتشار برای ما ارسال نمایید. شرکت آفرینش اطلاعات شرق برای مطالب منتشر نشده و خاطرات شما حق الزحمه پرداخت نموده و آنرا با نام و مشخصات شما در وبسایت ناز نیوز منتشر خواهد نمود.

طوطی طوق صورتی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 42 سانتیمتر طول دارد و با بدنی کشیده و سبز رنگ، دم دراز (در حدود 25 سانتیمتر ) و منقار کوچک و قرمزقلاب مانند دیده می شود. تنها گونه ی طوطی است که در ایران، به صورت وحشی دیده می شود. در پرنده ی نر، زیر گلو سیاه است و در پس گردن، طوق باریکی به رنگ صورتی مایل به قرمز...

دوشنبه، 07 فروردین 96 11:50 PM 0 دیدگاه
شاه طوطی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 54 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه طوطی طوق صورتی بوده اما اندکی بزرگتر، با منقار سنگین تر و لکه ی قرمز روی شانه دیده می شود ( گاهی درحالت نشسته خود را پنهان می سازد) . پرنده ی ماده فاقد طوق قرمز گردن است. صدا: صدای این پرنده بلند و شیهه مانند، به صورت «کی-ای –ری ک»...

دوشنبه، 07 فروردین 96 11:40 PM 0 دیدگاه
هدهد (شانه به سر)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 28 سانتیمتر طول دارد سر، گردن و سینه به رنگ صورتی نخودی با نوارهای سیاه و فید درخشان در بال ها و دم؛ کاکل بلند با انتهای سیاه، که اغلب پایین افتاده است (هنگام فرود آمدن آن را بالا نگه می دارد) و منقار نازک و بلند که اندکی خمیده به پایین است، دیده می شود. دمگاه سفید...

دوشنبه، 07 فروردین 96 11:36 PM 0 دیدگاه
ماهی خورک سینه سفید ( ماهی خورک گلو سفید)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 26 سانتیمتر طول دارد و از دو گونه ی دیگر ماهی خورک، نسبتا بزرگتر بوده و به واسطه ی رنگ شفاف و منقار قرمز بزرگ، سر و شکم قهوه ای شکلاتی، سینه و گلوی سفید، پیش بال سیاه و روتنه و دم آبی فیروزه ای به هیچ وجه اشتباه نمی شود. در پرواز سریع و مستقیمش، لکه های سفید روی...

دوشنبه، 07 فروردین 96 11:31 PM 0 دیدگاه
ماهی خورک ابلق

مشخصات ظاهری: این پرنده، 25 سانتیمتر طول دارد و تنها ماهی خورک نسبتا بزرگ و سیاه وسفید در منطقه و غیر قابل اشتباه با سایر ماهی خورک هاست. اغلب در حال درجا بال زنی بالای سطح آب دیده می شود، که در همان حال، به طور ناگهانی برای گرفتن ماهی به داخل آب شیرجه می رود. در پرنده ی نر ، دو نوار کم و...

دوشنبه، 07 فروردین 96 11:24 PM 0 دیدگاه
ماهی خورک

مشخصات ظاهری: این پرنده، 17 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش کوچک، روتنه آبی و سبز براق، زیر تنه قرمز، گلو و گردن سفید نخودی و منقار تیره است (درپرنده ی ماده، نیم نوک پایین قرمز است) . در پرواز، که سریع و مستقیم و در سطح پایین نزدیک به آب انجام می گیرد. در جا بال زنی نیز دارد، درخشندگی سبز...

دوشنبه، 07 فروردین 96 11:07 PM 0 دیدگاه
سبز قبای هندی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 30 سانتیمتر طول دارد و در هر دوره ی سنی از سایر سبز قباها به واسطه ی جثه ی حجیم تر، رنگ فیروزه ای و بنفش ودم( به جز پرهای میانی دم) با انتهای مشخص آبی تره( هنگام گستردگی) مشخص می شود. انتهای شاهپرهای بال به طور مشخصی سیاه است. در حالت نشسته، اندکی از بالای گلو سفید...

دوشنبه، 07 فروردین 96 11:03 PM 0 دیدگاه
سبز قبا

به واسطه ی بدن آبی فیروزه ای، روتنه ی قهوه ای با پرهای پرواز سیاهرنگ و زیر تنه و پیش بال های آبی خوشرنگ، با سایر پرندگان اشتباه نمی شود. (تنها احتمال دارد، پرنده ی جوان با سبز قبای هندی اشتباه شود). پرنده ی جوان کمرنگ تر و قهوه ای تر با رگه های کمرنگی در گلو و سینه است. پروازش اندکی شبیه...

دوشنبه، 07 فروردین 96 10:57 PM 0 دیدگاه
زنبور خوار گلو خرمایی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 30 سانتیمتر طول دارد و اندکی بزرگتر از زنبور خوار است وبه واسطه ی رنگ سبز یا سبز فیروزه ای با پرهای بلند میانی و دم و زیر بال های مسی قرمز، که حاشیه ی بیرونی پرها تیره است. مشخص می شود. سینه و شکم سبز یکدست و بدون طوق گلوست. پرنده ی جوان کمرنگ تر و فاقد پرهای بلند...

دوشنبه، 07 فروردین 96 10:52 PM 0 دیدگاه
زنبور خوار سبز ( زنبور خوار کوچک)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 24 سانتیمتر طول دارد و کوچکترین زنبور خوار درمنطقه دیده است. اساسا سبز رنگ بوده و با نوار چشمی سیاه دیده می شود. پرهای مرکزی دم بلند و فاقد گلوی بلوطی، همانند زنبور خوار گلو خرمایی است. زیر گونه ای که در غرب منطقه ( فلسطین ، شرق و غرب منطقه ی آبی) یافت می شود طوق...

دوشنبه، 07 فروردین 96 10:48 PM 0 دیدگاه
زنبور خوار (زنبورخوار معمولی)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 28 سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی رنگ خرمایی سر پشت گلوی زرد روشن، که در تضاد با رنگ آبی فیروزه ای زیر تنه اش قرار دارد، به آسانی شناخته می شود. در پرنده ی بالغ، پشت بال ها بلوطی، که در پرواز، زیر بال های خاکستری قهوه ای کمرنگ به نظر می آید، و دم سبز با پرهای بلند...

دوشنبه، 07 فروردین 96 10:42 PM 0 دیدگاه
پرندگان راسته سبزقبا سانان

این راسته ، شامل پرندگانی با پرو بال رنگین، منقار نسبتا بزرگ و سخت است، که در برخی از گونه ها، قلاب مانند دیده می شود و از ماهی و حشرات تغذیه می کنند. تیره ی ماهی خورکیان تیره ی زنبور خواریان این تیره شامل پرندگانی اجتماعی با رنگ آمیزی زیبا، بال های دراز و کشیده، دم نسبتا بلند است و نر و...

دوشنبه، 07 فروردین 96 10:31 PM 0 دیدگاه
یلوه ی کوچک

مشخصات ظاهری: این پرنده، 19 سانتیمتر طول دارد. از یلوه ی خالدار کوچکتر است و به واسطه ی زیر تنه ی آبی مایل به خاکستری یکدست و پوشش خط خط زیر دم از آن متمایز می شود. گردن و پاها نسبتا بلند؛ روتنه قهوه ای زیتونی؛ بدون رگه های سفید در پوشپرهای بال و فاقد رنگ سیاه در زیر تنه و زیر دم است....

دوشنبه، 07 فروردین 96 10:27 PM 0 دیدگاه
یلوه ی خالدار

مشخصات ظاهری: این پرنده، 23 سانتیمتر طول دارد. یلو های است با سر کوچک و بد تقریبا گرد و اندکی کوچکتر از یلوه ی آبی، شبیه یلوه ی کوچک ؛ اما دارای خال های سفید فراوانی است. منقار کوتاه و زرد با قاعده ی قرمز؛ رگه های سیاه و سفید فراوانی در زیر شکن پهلوها و پوشش زیردم نخودی دیده می شود. پاها...

دوشنبه، 07 فروردین 96 10:22 PM 0 دیدگاه
یلوه ی حنایی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 29 سانتیمتر طول دارد. خشکی زی و خجالتی و اندکی بزرگتر از بلدرچین است و به واسطه ی مشخصات ظاهریش از سایر یلوه ها تمیز دادهمی شود. به ندرت بیرون از پوشش گیاهی دیده شده ،مگر هنگامی که به طور ناگهانی می پرد. پرهای پوششی بال بلوطی، شاهپرها و روتنه قهوه ای مایل به...

دوشنبه، 07 فروردین 96 10:19 PM 0 دیدگاه
یلوه ی آبی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 27 سانتیمتر طول دارد. پرنده ای محتاط است و به دشوار و به ندرت ، در حالی که در حاشیه ی نیزار یا بر سایر پوشش گیاهی آبی راه می رود، دیده می شود. ازچنگر نوک سرخ کوچک تر است و از سایر یلوه ها به واسطه ی منقار قرمز رنگ ، که اندکی حالت خمیدگی رو به پایین دارد و پاهای...

دوشنبه، 07 فروردین 96 10:16 PM 0 دیدگاه
یلوه نوک سبز

مشخصات ظاهری: این پرنده، 18 سانتیمتر طول دارد و شبیه یلوه ی کوچک است، با این تفاوت که اندکی کوچکتر، جمع و جورتر، با بال های کوتاهتر از آن است. روتنه قهوه ای خرمایی باخالهای حلقه مانند سفید چراکنده؛ تهیگاه راه راه عرضی سیاه و سفید، زیر تنه آبی مایل به خاکستری با رگه های تیره د رپهلوها،منقار...

دوشنبه، 07 فروردین 96 10:12 PM 0 دیدگاه
هوبره

مشخصات ظاهری: این پرنده 60 سانتیمتر طول دارد و تقریبا هم اندازه ی میش مرغ ماده است. از زنگوله بال بسیار بزرگتر و متفاوت با آن و از نظر شکل ظاهری شبیه بوقلمون است. به طور کلی، پرو بال، قهوه ای شنی، زیر تنه خاکستری سفید با دسته پرهای سیاه و سفید بلند که از دوطرف گردن آویزان است و حالت دامن...

دوشنبه، 07 فروردین 96 10:09 PM 0 دیدگاه
میش مرغ

مشخصات ظاهری: پرنده ی نر، 100 سانتیمتر و پرنده ماده، 80 سانتیمتر طول دارد و به آسانی ا زجثه ی بزرگ، گردن بلند و کلفت، پاهای بلند و گام برداشتن با وقارش، شناخته می شود. در پرنده ی نر، سرو گردن خاکستری با دو دسته پرسفید سبیل مانند و بلند، روتنه ی قهوه ای مایل به قرمز بلوطی پهن دور سینه ؛...

دوشنبه، 07 فروردین 96 10:05 PM 0 دیدگاه
طاووسک

مشخصات ظاهری: این پرنده، 47 سانتیمتر طول دارد و حدودا دو برابرچارخو است، با منقار و سپر بزرگ قرمز رنگ؛ که کاملا پیشانی را پوشانده است. رنگ بدن آبی اب جلای سبز، پاها قرمز انگشتان بلند و کشیده پوشپرهای زیر دم سفید است و روی سینه و گلو، جلای فیروزه ای دارد. پرنده ی نابالغ، آبی مایل به خاکستری...

دوشنبه، 07 فروردین 96 10:00 PM 0 دیدگاه
زنگوله بال

مشخصات ظاهری: این پرنده، 43 سانتیمتر طول دارد.مورد علاقه ی شکارچیان بوده و هم اندازه قرقاول با سر کوچک گردن نسبتا بلند و مستقیم است. پرو بال =رنه ی نر، در هنگام تولید مثل به رنگ خاکستری مایل هب قهوه ای ؛ گردن گلوی سیاه وسفید، روتنه ی شنی قهوه ای و زیرتنه ی سفید خاکستری دیده می شود. در...

دوشنبه، 07 فروردین 96 09:56 PM 0 دیدگاه
درنای طناز ( درنای کوچک )

مشخصات ظاهری: این پرنده، 95 سانتیمتر طول دارد و در حال ایستاده، به وضوح از درنای معمولی کوچکتر و در پرواز تا حدودی شبیه آن است. با این تفاوت که سیاهی روی سر و گلویش تا سینه امتداد دارد و مشخص است. پرنده ی بالغ به رنگ خاکستری با سرو سینه ی سیاه، که پرهای آن تا پایین سینه آویزان است، دیده می...

دوشنبه، 07 فروردین 96 09:52 PM 0 دیدگاه
درنای سفید

مشخصات ظاهری: این پرنده، 135 سانتیمتر طول دارد و نحوه پروازش شبیه درنای معمولی است. پرنده ی بالغ، کاملا سفید با پوست لخت قرمز رنگ صورت و پاهای قرمز مایل به بنفش دیده می شود. در پرواز شاهپرهای سیاه رنگ بالش به خوبی نمایان است. پرنده ی جوان فاقد لختی و قرمزی صورت بوده و سر و گردن به رنگ مسی...

دوشنبه، 07 فروردین 96 09:47 PM 0 دیدگاه
درنا

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 115 سانتیمتر طول دارد و جثه اش بزرگ است . روی زمین با شکوه گام بر می دارد و در پرواز با عظمت دیده می شود. شبیه لک لک است، با این تفاوت که اندکی بزرگتر و منقارش کوچکتر از آن است. پرو بال خاکستری و سر و گردن سیاه با نوار سفید پهنی که از پشت چشم شروع شده و دو طرف سر...

دوشنبه، 07 فروردین 96 09:44 PM 0 دیدگاه
چنگر

پاها سبز زیتونی و چشم ها قرمز است. از چنگر نوک سرخ بزرگتر و پرجثه تر و فاقد سفیدی زیر دم و خط سفید پهلوهاست. پاها کاملا نیم پره و انگشتانش نسبتا بزرگ است. پرنده ی نابالغ به رنگ قهوه ای دودی با زیر گلو و سینه ی خاکی کمرنگ دیده می شود. برای به دست آوردن غذا دائما شیرجه زده و گاهی بیش از نیم...

دوشنبه، 07 فروردین 96 09:35 PM 0 دیدگاه
چارخو (چنگر نوک سرخ)

مشخصات ظاهری: این پرنده،33 سانتیمتر طول دارد. سیاه رنگ، با منقار و سپر قرمز، که انتهای نوک، زرد مایل به سبز است و خط سفیدی در پهلوها دیده می شود. دم این پرنده دائما درحال تکان خوردن است. در هنگام راه رفتن و شنا، سفیدی پشت دم آشکار شده و در پرواز خط سفید بالی دیده نمی شود. پاها سبز و در...

دوشنبه، 07 فروردین 96 09:25 PM 0 دیدگاه
پرندگان راسته درنا سانان

تیره درناییان این تیره پرندگان بزرگ با پاها و گردن دراز؛ دم نسبتا کوتاه و سازگار با خشکی و آب را در بر می گیرد. منقار این پرندگان سخت و کشیده و اندکی بلند (نه به اندازه ی حواصیل ها) و رنگ پر و بالشان عموما ترکیبی از رنگ های خاکستری سیاه وسفید است. پروازشان قوی و مستقیم به صورت «8» است که...

یکشنبه، 06 فروردین 96 11:48 PM 0 دیدگاه
دارکوب کوچک

مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش کوچک است. منقار کوچک پیشانی نخودی سفید و پیش تارک د رپرنده ی نر قرمز و در پرنده ی ماده سیاه است، روتنه با رگه های سفید مشخص بدون سفیدی شانه و فاقد رنگ قرمز بر دم است. در پرواز هایی که بالا و پایین می رود، بسیار کوچک به نظر آمده و...

یکشنبه، 06 فروردین 96 11:43 PM 0 دیدگاه
دارکوب قهوه ای (دارکوب راه راه)

شخصات ظاهری: این پرنده ، 16 سانتیمتر طول دارد و رنگ پرو بال و ویژگی رفتاریش شبیه شبگردهاست. هب دلیل توانایی و سازگاریش در مخفی شدن مشکلات فراوانی درتشخیص و بررسی این پرنده به وجود می آورد. حالت افتادن این پرنده به داخل پوشش گیاه، یاد آور سنگ چشم دم دراز یا سنگ چشم پشت سرخ ماده است. اغلب در...

یکشنبه، 06 فروردین 96 11:35 PM 0 دیدگاه
دارکوب سیاه

مشخصات ظاهری: این پرنده، 51 سانتیمتر طول دارد و با دارکوب های دیگر اشتباه نمی شود. تقریبا هم اندازه ی کلاغ و به رنگ سیاه با منقار و چشمان زرد کمرنگ مایل به خاکستری دیده می شود. پرنده ی نر، با تاج و تارک قرمز و پرنده ی ماده، تنها در پس سرش لکه ی قرمزی دیده می شود. تک منقار خاکستری تیره است....

یکشنبه، 06 فروردین 96 11:32 PM 0 دیدگاه
دارکوب سوری ( دارکوب باغی)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 23 سانتیمتر طول دارد و به رنگ سیاه و سفید با لکه ی قرمز پس سر در پرنده ی نر (در ماده تارک و پس سر سیاه است) دیده می شود. زیر بدن و زیر دم قرمز و زیر تنه سفید سربی است. بسیار شبیه دارکوب بزرگ است. با این تفاوت که فاقد رگه ی سیاه چانه است. روتنه سیاه با نوار پهن سفید...

یکشنبه، 06 فروردین 96 11:27 PM 0 دیدگاه
دارکوب سر سرخ

مشخصات ظاهری: این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و نسبتا کوچک است. صورت کمرنگ، تارک کاملا قرمز، منقار ظریف، چانه دارای نوارهای ناکامل، زیرتنه سفید با رگه های نازک نخودی و زیر بدن و زیر دم قرمز است. شیوه ی پرواز و انتخاب زیستگاهش مانند دارکوب بزرگ است، اما اندازه اش کوچکتر است. صدا: صدای این...

یکشنبه، 06 فروردین 96 11:02 PM 0 دیدگاه
دارکوب سبز شکم پولکی ( دارکوب سبز راه راه )

مشخصات ظاهری: این پرنده، 34 سانتیمتر طول دارد و شبیه دارکوب سبز و اندکی بزرگتر از آن است و به واسطه ی پرهای پولک مانند سیاه و سفید زیرتنه، که از قسمت پایین سینه تا پرهای پوششی زیر دم را پوشانده است، شناخته می شود. منقار سبز خاکستری کمرنگ با خط ابرویی سفید، لکه ی سیاهی د رصورت که به خط چشمی...

یکشنبه، 06 فروردین 96 10:59 PM 0 دیدگاه
دارکوب سبز

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 32 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش متوسط است. روتنه کاملا سبز، سر دارای لکه های قرمز، زیر تنه سبز زیتونی و دمگاه زرد مایل به سبز با زرد کمرنگاست. پرنده ی ماده فاقد لکه های قرمز در نوار سیاه سبیل است، اما هر دو جنس با تارک کاملا قرمز و چشمان سفید؛ که با رنگ سیاه...

یکشنبه، 06 فروردین 96 10:54 PM 0 دیدگاه
دارکوب بلوچی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه دارکوب سوری است. که در ناحیه ی بلوچستان ایران، داخل نژآد پیدا کرده اندف اما اندکی کوچکتر با تارک و پس گردن قرمز است، پرنده ی نر شبیه پرنده ی جوان دارکوب سوری است، با این تفاوت که دراین گونه، قرمزی تا پس سر ادامه ندارد. زیر تنه سفید...

یکشنبه، 06 فروردین 96 10:46 PM 0 دیدگاه
دارکوب بزرگ (دارکوب خالدار بزرگ)

مشخصات ظاهری: این پرنده 23 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش متوسط است و لکه های سفیدی روی شانه هایش دیده می شود. زیر دم و زیر بدن قرمز است پرنده ی نر، با نوار سیاه در حاشیه ی گردن و پس سر قرمز و پرنده ی ماده با تارک سیاه دیده می شود. زیر گونه ای که در ایران است ، علاوه بر بلندتر بودن منقار؛...

یکشنبه، 06 فروردین 96 10:41 PM 0 دیدگاه
دارکوب بال سفید

مشخصات ظاهری: این پرنده 23 سانتیمتر طول دارد و از نظر اندازه شبیه دارکوب بزرگ و دارکوب سوری است، با این تفاوت که نر و ماده همشکل نبوده و شکل ظاهریشان نز با هم تفاوت دارد. از سایر دار کو ب های ابلق، به واسطه ی سفیدی بسیار بزرگتر خط بالی و رگه های پهن سفید روی شاهپرهای ثانویه متمایز می شود....

یکشنبه، 06 فروردین 96 10:33 PM 0 دیدگاه
پرندگان راسته دارکوب سانان

این راسته، پرندگانی درخت زی، جفت انگشتی و غالبا حشره خوار را د ربر گرفته که با منقار قوی و نگ تیزشان تنه ی درختان را سوراخ کرده و با زبان بسیار درازشان از حشرات زیر پوست د رخت ها تغذیه کرده و در سوراخ تنه ی درختان آشیانه می سازند. نر و ماده معمولا همشکل نیستند. تیره ی دارکوبیان این تیره...

یکشنبه، 06 فروردین 96 10:28 PM 0 دیدگاه
مرغ حق جنوبی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه مرغ حق است، با این تفاوت که روتنه شنی خاکستری روشن، بدون خال های سفید روی تاج یا پشت گردن و زیر تنه خاکستری با رگه های نازک سیاه است. حلقه ی دور چشم زرد پاها از پرهای خاکستری شنی با لکه های ریزتیره پوشیده شده است. پرنده ی جوان با...

یکشنبه، 06 فروردین 96 10:06 AM 0 دیدگاه
مرغ حق

مشخصات ظاهری: این پرنده، 19 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش کوچک و گوشپرها یش کوتاه است. از سه گونه ی دیگر مرغ حق به دشواری تمیز داده می شود. سر نسبتا بزرگ؛ گوشپرها کوچک به رنگ قهوه ای خاکستری (قهوه ای گل اخرایی) با صورت کمرنگ تر، و حاشیه ی تیره در اطراف چشمان زردش دیده می شود. همچنین پر...

یکشنبه، 06 فروردین 96 10:02 AM 0 دیدگاه
شاه بوف

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 68 سانتیمتر طول دارد و بزرگترین جغد خاورمیانه است. گوشپرهایش بلند است، که درهنگام استراحت به صورت آویخته دیده می شود. بسیار بزرگتر از جغد ماهیخوار بوده و در اغلب مناطق شمالی ایران دیده می شود. پر و بالش قهوه ای تیره، بدن و سینه به رنگ زرد مایل به قهوه ای پر رنگ به...

یکشنبه، 06 فروردین 96 09:58 AM 0 دیدگاه
جغد کوچک جنوبی (جغد خالدار)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و از نظر شکلی ظاهر شبیه جغد کوچک است. روتنه خاکستری مایل ب قهوه ای ، تیره تر از جغد کوچک، با خال های سفید کوچک، صفحه ی صورت دودی با لکه ی سفید در بالا و پایین چشم ها، که تشکیل نوار ابرویی سفید سربی رنگ و پهنی را می دهد، دیده می شود. همچنین در...

یکشنبه، 06 فروردین 96 09:54 AM 0 دیدگاه
جغد کوچک

مشخصات ظاهری: این پرنده، 22 سانتیمتر طول دارد و جغدی کوچک است. سرگرد، تارک صاف و پاهایش بلند است. در طول روز غالبا روی ساختمان ها و پایه ها ی برق و تلگراف، در فضای باز، می نشیند، تارک و پس سر، به صورت مشخصی، با خال های سفید و روتنه و بال ها با خال های سفید چرکی دیده می شود. همچنین، زیر تنه...

یکشنبه، 06 فروردین 96 09:51 AM 0 دیدگاه
جغد ماهی خوار

مشخصات ظاهری: این پرنده، 55 سانتیمتر طول دارد و گوشپرهایش بزرگ وافقی است. شبیه شاه بوف است و این تفاوت که سرش صاف تر و پرهایش زبرتر است. اغلب گوشپرهایش ، به حالت آویخته و صفحه ی صورتش به رنگ قهوه ای کدر است، که حدود آن، کاملا مشخص نیست. پر و بال شل و روتنه قهوه ای با نقطه های سیاه است و...

یکشنبه، 06 فروردین 96 09:48 AM 0 دیدگاه
جغد طلایی

مشخصات ظاهری: این پرنده هماننند جغد جنگلی، کمرنگ، کوچک با چشمان زرد نارنجی دیده می شود که در مناطق بیابانی به سر می برد. سر نسبتا گرد و در پرواز شبیه جغد جنگلی است. صفحه ی صورت سفید چرکی با نوار تیره ای در وسط پیشانی، زیر تنه سفید نخودر با رنگ نامشخص گل اخرایی است (کهدر جغد جنگلی؛ به صورت...

یکشنبه، 06 فروردین 96 09:43 AM 0 دیدگاه
جغد شاخدار (جغد گوش دراز)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 36 سانتیمتر طول دارد و در حالت نشسته، به واسطه ی گوشپرهای بلندش، به آسانی شناخته می شود. گاهی اوقات، در هنگام استراحت گوشپرها را جمع می کند. از جغد جنگلی کوچکتر، صفحه ی صورت نخودی و به شکل خاصی، صورت به دو قسمت تقسیم شده و رنگ چشم ها نارنجی است. پروازش پیچ و تاب...

یکشنبه، 06 فروردین 96 09:40 AM 0 دیدگاه
جغد جنگلی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 38 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش متوسط، فاقد گوش، سر بزرگ و پر جثه و چشم ها سیاه است. در دو شکل خاکستری و قرمز قهوه ای دیده می شود. روتنه نقطه نقطه ای سیاه که در پایین خط دار است. در پرهای پرواز و دم رگه های به رنگ تیره، که معمولا یکدست است. مشاهده می شود. خط بالی...

یکشنبه، 06 فروردین 96 09:36 AM 0 دیدگاه
جغد تالابی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 38 سانتیمتر طول دارد و شبیه جغد شاخدار است. و در مناطق باز دیده می شود. پروازش موج دا رو بال زدن هایش آرام و باشکوه است. اغلب، در حالی که بال ها را اندکی بالا گرفته است. به شکل« 7» بالباز روی می کند. تفاوتش با جغد شاخدار، رنگ خاکستری کمرنگ صفحه ی صورت (نه سفید...

یکشنبه، 06 فروردین 96 09:33 AM 0 دیدگاه
جغد انبار (جغد سفید)

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 35 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش متوسط است، پرو بال کمرنگ، زیرتنه و پرواز و در حالت نشسته سفید، دور صورت حلقه ای قلب مانند با چشمان سیاه، روتنه گل اخرایی از پرهای نخودی سفید است. به سایر جغدها شباهت ندارد. به حالت قائم نشسته اما د رپرواز به صورت موج دار حرکت می...

یکشنبه، 06 فروردین 96 09:28 AM 0 دیدگاه
بوف برفی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 53 تا 66 سانتیمتر طول دارد و پرنده ی ماده ازپرنده ی نر بسیار بزرگتر است. جغدی بزرگ و سفید رنگ است که عموما پرنده ی نر سفید یکدست است. پرنده ی ماده و پرنده ی جوان با خال های سیاه در روتنه و رگه رگه ی سیاه در زیر تنه دیده می شوند. صفحه ی صورت سفید و چشمانش زرد است....

یکشنبه، 06 فروردین 96 09:24 AM 0 دیدگاه
12345678»