شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

اولین سفر به شرق روسیه با قطار ترنس سیبری


اولین سفر ترکیبی و گروهی به شرق روسیه با قطار ترنس سیبری در تیرماه 1395 برگزار شد. گوشه ای از تصاویر این برنامه را ببینید.