شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دلفین دندان ناصاف

دلفین دندان ناصاف

مشخصات: دندان‌هاي اين دلفين به‌علت وجود شيارهاي طولي و ناصاف هستند. دلفين شباهت زيادي به دلفين بيني‌بطري دارد. شيب بسيار ملايمي بين سوراخ تنفسي و پوزه‌ي دراز آنها وجود دارد. باله‌ي پشتي بلند، سيخ و در وسط پشت قرار گرفته است. رنگ پشت سياه و زير گلو و شكم سفيد است.

اندازه‌ها: طول بدن حدود 5/2 متر، تعداد دندان‌ها در هر طرف آرواره‌ي بالا 19 تا 26 عدد و در آرواره‌ي پايين 19 تا 28 عدد، وزن 160 كيلوگرم.

پراكندگي: در ايران، درياي عمان. يك نمونه جمجمه‌ي اين دلفين در شيلات چابهار وجود دارد.

پراكنش جهاني: تمام آب‌هاي گرم و معتدل جهان.

عادات: به‌صورت اجتماعي زندگي مي‌كند. گاهي اوقات با ساير دلفين‌ها از قبيل دلفين بيني‌بطري مشاهده مي‌شود. با وجودي كه اكثر دلفين‌هاي ساحلي از قدرت يادگيري كمتري برخوردارند ولي اين دلفين در حالت اسارت بسيار تربيت‌پذير است.

غذا: از ماهي‌هاي مختلف و اسكوئيدها تغذيه مي‌كند.

توليدمثل: ناشناخته. اين دلفين قادر است در حالت اسارت با دلفين بيني‌بطري جفت‌گيري و توليد مثل كند.

نام علمی : Steno Bredanensis

نام انگلیسی:  Rough-toothed Dolphin  

نام فارسی: دلفین دندان ناصاف

 

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.