شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دلفین فریزر

دلفین فریزر

مشخصات: پوزه‌ي كوتاه و نامشخص، باله‌هاي پشتي و سينه‌اي نسبتاً كوتاه، رنگ پشت خاكستري تيره، پهلوها خاكستري روشن و رنگ شكم و گلو سفيد است. در پهلوها سه نوار وجود دارد كه از اطراف چشم شروع مي‌شود و تا مخرج ادامه دارد. رنگ نوار بالا سفيد كرمي، نوار وسط سياه‌رنگ و نوار پايين سفيد است. اين‌گونه به‌تازگي در ليست IUCN به‌عنوان گونه‌اي از خليج فارس و درياي عمان معرفي شده است.

اندازه‌ها: طول بدن تا 270 سانتي‌متر، طول باله‌هاي سينه‌اي 22 تا 29 سانتي‌متر، ارتفاع باله‌ي پشتي 13 تا 22 سانتي‌متر، پهناي باله‌ي دمي 41 تا 59 سانتي‌متر، تعداد دندان‌ها در هر نيمه‌ي آرواره‌ي بالا 36 تا 44 عدد و در هر نيمه‌ي آرواره‌ي پايين 34 تا 44 عدد، وزن حدود 200 كيلوگرم.

پراكندگي: خليج فارس و درياي عمان.

پراكنش جهاني: آب‌هاي گرم اقيانوس‌هاي اطلس، آرام و هند.

عادات: به‌صورت اجتماعي زندگي مي‌كند. معمولاً دور از مناطق ساحلي و در قسمت‌هاي عميق زندگي مي‌كند. در موقع حركت گاهي از آب بيرون مي‌پرد. زماني كه براي نفس كشيدن به سطح آب مي‌آيد، آب را به بيرون مي‌پاشد.

غذا: ماهيان آب‌هاي عميق، اسكوئيدها، ميگو.

توليدمثل: احتمالاً در تمام فصول سال قادر به توليدمثل است. مدت آبستني 10 تا 12 ماه، يك بچه مي‌زايد كه حدود يك متر طول دارد. در هفت‌سالگي بالغ مي‌شوند. طول عمر احتمالاً 16 سال است.

نام علمی : Lagenodelphis hosei

نام انگلیسی:  Fraser's Dolphin  

نام فارسی: دلفین فریزر

 

 

منبع: irandeserts 

 
 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.