شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پرندگان راسته غاز سانان

پرندگان راسته غاز سانان

این راسته، دو گروه اصلی را در بر می گیرد: (الف) قوها وغازها (ب) اردک ها . پرندگانی آب زی اند و جثه ی بزرگی دارند. منقاری بزرگ،پهن و کشیده، پاهایی نسبتا کوتاه و گردنی دراز و باریک دارند. بدن جوجه ها از کرک پر پوشیده شده و به محض خروج از تخم، آشیانه را ترک می کنند. غاز سانان، پرندگانی اجتماعی اند.
 
  تیره مرغابیان
این تیره، پرندگانی آب زی اند و قوها، غازها، اردک های غاز نما، اردک های روی آبچر، اردک هایغواص و اردک های ماهیخوار را در بر می گیرد. گردنی دراز و بال هایی نسبتا باریک و نوک تیز دارند. پاها پرده دار و منقارشان پهن است که کناره های منقار دندانه دار است. بدن جوجه ها از کرک پر پوشیده شده؛ به محض خروج از تخم آشیانه را ترک می کنند این پرنده، آشیانه اش را لابلای گیاهان انبوه روی زمین که به شکلی ساده، پوشیده از پر است، می سازد. نر و ماده همشکل اند. تغذیه شان متنوع و از گیاهان و جانوران آبزی است. برخی از این پرندگان به صورت گروهی در شالیزارها یا مزارع گندم وجو، می چرند.
 
  زیره تیره ی غازیان
این زیرتیره، پرندگانی آب زی اند و از مرغابی های پر سر و صدا هستند. گردنشان از اردک ها دراز تر و سه انگشت جلویی پا ، پرده دار است. پاها تقریبا در وسط سطح شکمی قرار دارد. نو ماده همشکل اند و هنگام مهاجرت به شکل «8» پرواز می کنند. روی زمین، در کنار اراضی باتلاقی و تالاب ها آشیانه ساخته و تولید مثل می کنند.
 
  قوها
این پرندگان در زمره ی بزرگترین مرغابیان و دارای گردنی دراز و باریک اند. نر و ماده ی همشکل اند. عمدتا سر را به داخل آب فرو برده و از گیاهان ته آب تغذیه می کنند وگاهی نیز در مزارع روی زمین می چرند. روی زمین آشیانه می سازند و به شکل «8» پرواز می کنند.

  اردک های غاز نما
پرندگانی ابزی اند که شکل ظاهریشان شبیه غازهاست واز اردک ها اندکی بزرگتر و سرو گردنی درازتر دارند. منقارشان کوتاه و قوی و پاهایشان نسبتا بلند و شبیه غازهاست و در وسط سطح شکمی قرار دارد. به آسانی راه می روند و در اراضی کشاورزی و همچنین روی آب می چرند . نر و ماده همشکل اند و در سوراخ های درخت ها، روی زمین و گاهی در تپه ماهورهای سنگلاخی نزدیک آب آشیانه می سازند. در ایران؛ دو گونه: تنجه و آنقوت، از این گروه یافت می شوند.

  زیره تیره ی اردک ها
  اردک های روی آب چر
این اردک ها عمدتا از قوها و غازها کوچکترند، گردن و پاهای کوتاهتری در مقایسه با آنها دارند و مرغابی نواحی باتلاقی ، تالاب ها، رودخانه ها و دریاچه های آرام اند. شکل نرو ماده متفاوت است و جوان ها شبیه ماده ها هستند. در فصل تولید مثل برخی از نرها به ماده ها شباهت پیدا می کنند . دارای آینه بالی مستطیل شکل و مشخص اند و آشیانه خود را روی زمین، در لابلای نی ها یا در سوراخ ها می سازند.

  اردک های غواص

این گروه شامل اردک هایی است که در دریا و آب های شیرین به سر برده و درون آب شیرجه می روند و عمدتا در آب های وسیع، مانند در یاچه های بزرگ؛ خلیج ها، مصب ها و خورها جنب و جوش دارند. پاهای این پرندگان ، در قسمت عقبی شکم قرار دارد که از آنان شناگرانی سریع می سازد که هنگام برخاستن از آب ابتدا مسافتی را به صورت بال زدن روی آب پیموده، سپس به پرواز در می آیند. عمدتا از نرم تنان و گیاهان آبزی تغذیه می کنند. نر و ماده همشکل نبوده و روی زمین یا در سوراخ ها آشیانه می سازند.

  اردک های ماهیخوار
ازدک های غواص، با منقار کشیده و باریک و کناره های دندانه دار که انتهایش خمیده و رو به پایین است. در تعقیب و شکار ماهی، بسیار ماهرند و روی سرشان تاجی دیده می شود. از روی آب، سنگین برخاسته، اما دارای پروازی سریع و مستقیم اند. که صدای بال زدنشان سوت مانند است (به جز اردک ماهیخوار سفید). در هنگام پرواز، به واسطه ی نگه داشتن سر و گردن به طور مستقیم و در یک امتداد، بدنشان کشیده و دراز به نظر می آید. این پرنده به واسطه ی لکه های سفید پرو بالش از غواص ها متمایز است. نر و ماده همشکل نیستد. عمدتا پرندگانی ساکت اند، به جز در نمایش های جنسی، که پرنده ی ماده، صدای فریاد مانند ی به صورت «کرر» دارد. این پرندگان روی زمین یا در سوراخ ها آشیانه می سازند.

 

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.