شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اردک سیاه مخملی (اسکوتر بال سفید)

اردک سیاه مخملی (اسکوتر بال سفید)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 55 سانتی متر طول دارد. هر دو جنس آن، به واسطه ی آینه بالی سفید از اردک سیاه متمایز اند و از اردک های دریایی سیاه رنگی هستند که در پرواز شاهپرهای ثانویه ی بالشان سفید رنگ دیده می شود . در پاهای این پرنده قرمز رنگ است. در پرنده نر، قسمتی از منقار زرد نارنجی است و در پشت چشمش لکه ی سفیدی دیده می شود. در پرنده ی ماده، دو لکه ی سفید در دو طرف سر دیده می شود و منقاش تیره، امیخته با قهوه ای تیره است. در پرنده ی نابالغ، لکه های دو طرف سر مشخص تر است.

زیستگاه: این پرنده به صورت دسته های کوچک و گاهی تک تک در سواحل دریاها، دریاچه های آب شیرین منطقه ی تایگا  و در زمستان ها همراه با اردک سرسیاه در دسته های کوچک، در آب های ساحلی به سر می برد. در ایران، زمستان ها به تعداد اندک، در سواحل دریای خزر دیده می شود.

خفاظت: در وهله ی اول باید شناسایی دقیقی از منطقه ی پراکندگی این پرنده و تعداد آن در ایران صورت گیرد و سپس برای حفاظت از آن اقدام شود. در هر حال، باید از شکار این پرنده به شدت جلوگیری شود.

نام علمی : Melanitta Fusca

نام انگلیسی:  Velvet Scoter    

نام فارسی: اردک سیاه مخملی (اسکوتر بال سفید)

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.