شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خوتکای کاکلی

خوتکای کاکلی

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 50 سانتی متر طول دارد و از اردک های روی آب چر است. اندازه ش بین اردک مرمری و خوتکا بوده و پشتش اندکی قوزدار به نظر می آید. پرنده ی نر، خاکستری با سر و کاکل افتاده در پس سر، به رنگ سبز شفاف و بلوطی مسی دیده می شود. منقار سیاه بوده و پیشانی شیب تندی دارد. از ویژگی های دیگر این پرنده لبه بال افتاده و دم شبیه دم خوتکا است. در پرنده ی نر ، چانه و گلو سفید و آینه بالی سبز تیره است، که در زیر آن لکه های سفید، سیاه وزرد دیده می شود. پرنده ی ماده و پرنده ی جوان، شبیه اردک ارده ای ماده اند، اما با سر ساده و تیره رنگ؛ منقار و پاهای سیاه(در اردک ارده ای نارنجی است)، الگوی متفاوت بال ها و شکم نخودی دیده می شود. پرنده ی نر، در پرواز با پیش بال هایی به رنگ خاکستری و نوار آبرویی سبز و سیاه، که در جلو با رگه های پهن سفید نوار بالی تلافی کرده است، دیده می شود. پرنده ی ماده، در پرواز شبیه پرنده ی نر بوده، اما پیش بال ها به رنگ خاکستری قهوه های و نوار بالی نخودی است.

صدا: این پرنده عمدتا ساکت است، اما پرنده ی نر در هنگام تولید مثل صدایی شبیه «تی یو-ویت-تی یو-ویت» و پرنده ی ماده صدای وق وق مانندی شبیه اردک ارده ای ماده دارد.

زیستگاه: این پرنده در مناطق تالابی، حاشیه ی رودخانه های وسیع، نیزارهای و دریاچه های شو و شیرین به سر می برد. در ایران ، احتمال دارد در مناطق شمال غرب و جنوب دریای خزر، به طور اتفاقی دیده شود.

حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضیعت جمعیت و پراکندگی این پرنده صورت گیرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

نام علمی : Anas Falcata

نام انگلیسی:  Falcated Duck    

نام فارسی: خوتکای کاکلی

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.