شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قوی کوچک

قوی کوچک

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 122 سانتی متر طول دارد . از قوهای دیگر کوچکتر است و گردن و منقاری کوتاهتر دارد. پرنده ی بالغ شبیه قوی فریاد کش است. با این تفاوت که زردی منقارش در قاعده ، کمتر از قوی فریاد کش است و از قوی گنگ، به واسطه ی رنگ منقار و کوچکی جثه اش متمایز است. گردنش را راست نگه می دارد و صدایش بسیار آرام است. پرنده ی نابالغ، شبیه قوی فریاد کش است و منقارش صورتی مایل به بنفش است،بدون قاعده ی سیاه رنگ؛ بال زدنش از قوی گنگ سریع تر است و بیشتر شبیه غازها پرواز می کند.

صدا: صدای این پرنده شبیه قوی فریاد کش است و هنگام پرواز و حرکت روی آب، یا آهنگی دلنشین ، به گوش می رسد و گاهی از فاصله ی دور، شبیه پارس کردن سگ، شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در زیستگاه های باتلاقی و د ریاچه های آب شیرین به سر می برد. به صورت مهاجر زمستانی، در شمال ایران و ترکیه ، به طور اتفاقی و سرگردان، در عراق و شمال غربی عربستان و عمان مشاهده می شود.

حفاظت: به علت کاهش شدید جمعیت باید در کلیه ی زیستگاه ها از شکار آن جلوگیری شود.

نام علمی : Cygnus Columbianus

نام انگلیسی:  Bewick's Swan    

نام فارسی: قوی کوچک

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.