شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

وزغ بی گوش خال حلقه ای

وزغ بی گوش خال حلقه ای

محل پیدایش تیپ : 5 کیلومتری شمال مهکوه 80 کیلومتری جنوب شیراز استان فارس ایران ارتفاع 1400 متری

توصیف مختصر : فاصله بین چشمها بزرگتر از پلک فوقانی ( نسبت عرض پلک فوقانی به فاصله بین پلکها 89/0 ) پرده صماخ در زیر پوست مخفی و خیلی کوچک تقریبا" یک پنجم قطر افقی چشم پشت دارای لکه های حلقوی سبز زیتونی .

اندازه (میلی متر ): اندازه هولوتیپ (تنها نمونه جمع اوری شده )37.

انتشار جغرافیایی : ایران

پراکندگی شناخته شده در ایران : تاکنون فقط یک نمونه در سال 1968 از محل پیدایش تیپ یافت شده و تا بحال نمونه های دیگری جمع آوری نشده اند

نام فارسی : وزغ بی گوش خال حلقه ای

نام علمی:  Bufo Surdus Annulatus

نام انگلیسی:  Ring Spotted Earless Toad

 

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.