شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

خرگوش غربی

خرگوش غربی

(تركي: دُوشان) (كردي: هورشِه، خروش، كروشك، كركي)

مشخصات: جثه بزرگ‌تر از خرگوش‌هاي اهلي، گوش‌ها بلند، شبيه گوش الاغ با انتهاي گرد و نوك سياه كه اين سياهي يكي از وجوه تمايز آن با خرگوش‌هاي اهلي است. چشم‌ها درشت، دم كوتاه، دست‌ها داراي پنج و پاها داراي چهار انگشت هستند كه به ناخن‌هاي قوي ختم مي‌شوند. كف دست و پا از موهاي زبر و برس مانند پوشيده شده است كه باعث چسبيدن و جلوگيري از اصطكاك آنها مي‌شود. پاها به طور مشخص‌‌ بلندتر از دست‌ها هستند. رنگ موهاي پشت متفاوت، از خاكستري روشن تا قهوه‌اي و زير شكم سفيد است، موهاي دم بلند و نرمند. بالاي دم سياه و زير آن سفيد است.

اندازه‌ها: طول سر و تنه 40 تا 65 سانتي‌متر، دم 7 تا 11 سانتي‌متر، پا 5/11 تا 15 سانتي‌متر، گوش 5/8 تا 14 سانتي‌متر، وزن 5/1 تا 7 كيلوگرم. وزن ماده‌ها گاهي از نرها بيشتر است.

زيستگاه: اكثر زيستگاه‌ها اعم از جنگلي، كوهستاني، بياباني، استپي، باغات و مزارع كشاورزي.

پراكندگي: مناطق غربي ايران از جنوب غربي درياي مازندران، آذربايجان، كردستان تا خوزستان.

پراكنش جهاني: اروپا و آسيا.

عادات: شبگرد است، در اوايل غروب از پناهگاه خارج مي‌شود. گاهي اوقات در طول روز نيز مشاهده مي‌شود. به صورت انفرادي زندگي مي‌كند. خرگوش‌ها معمولاً در داخل قلمرو خود چند استراحتگاه دارند كه از آنها بر حسب موقعيت‌هاي مختلف استفاده مي‌كنند. در موقع انتخاب استراحتگاه جهت باد را در نظر مي‌گيرند. خرگوش‌ها هيچ وقت مستقيماً به طرف استراحتگاه نمي‌روند بلكه براي گيج كردن حيواناتي كه از طريق رد آنها را تعقيب مي‌نمايند چندين بار در مسيرهاي مختلف حركت مي‌كنند، خرگوش‌ها با حس شنوايي بسيار قوي و گوش‌هاي بلند خود انواع صداها و محل آنها را تشخيص مي‌دهند. هفت متر طول و سه متر ارتفاع را به آساني مي‌پرند. خرگوش‌ها معمولاً با چشم‌هاي باز، در حالي كه گوش‌ها را به عقب خوابانيده‌اند در زير بوته‌ها به استراحت مي‌پردازند، ولي خواب نيستند، چنانچه دشمن فاصله‌اش از سه متر كمتر ‌شود با يك پرش از جا مي‌پرند و به سرعت فرار مي‌كنند.

غذا: از قسمت‌هاي مختلف گياهان مانند ريشه، پوست، جوانه و ميوه تغذيه مي‌كنند.

توليدمثل: در تمام فصول قادر به توليدمثل هستند. معمولاً دو بار و گاهي بيشتر در سال مي‌زايند. در موقع جفت‌گيري بين نرها نزاع‌هاي سختي در مي‌گيرد كه شامل ضربه‌ زدن با دست‌ها و لگد زدن با پاها است. دوره آبستني حدود 42 روز است و دو تا چهار بچه مودار و با چشم باز مي‌زايند. بچه‌ها به مدت سه هفته وابسته به مادرند، در يك سالگي قادر به توليدمثل هستند. خرگوش ماده آبستن قادر به جفت‌گيري مجدد مي‌باشد. طبق بررسي‌هاي انجام شده در يك شاخه رحم، تعدادي جنين رشد يافته، و در شاخه ديگر تعدادي جنين رشد نكرده مشاهده شده است. طول عمر خرگوش وحشي حدود 12 سال است.

نام علمی : Lepus europaeus

نام انگلیسی:  European Hare  

نام فارسی: خرگوش غربی

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.