شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

آبچلیک پاسرخ

آبچلیک پاسرخ

مشخصات ظاهری: این پرنده، 28 سانتیمتر طول دارد. کنار آب چر خاکستری رنگ با پاهایی به رنگ قرمز روشن بوده و در پرواز رگه های عرضی سفیدی درحاشیه ی بیرونی شاهپرهای ثانویه اش به چشم می خورد و دمگاهش سفید ومثلثی شکل است. در پرو بال پرنده ی بالغ؛ هنگام تولید مثل، لکه های سیاهی دیده شده و قاعده ی منقارش قرمز رنگ است. در پرو بال زمستانی، روتنه یکدست خاکستری و زیرتنه خاکستری کمرنگ با لکه های کمرنگ تری در سینه، دیده می شود. ویژگی آشکار پرنده ی جوان، پاهای قرمز است.

صدا: صدای این پرنده، در پرواز، شبیه «دجو-دو- » وهنگام هشدار، با تکیه بر کلمات به صورت«ته جو- ته جو- ته جو» و در هنگام نمایش های جنسی، به آرامی، مانند «دووو-دووو-دووو» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در اغلب مناطق ساحلی، گلی- شنی، باتلاق ها و حاشیه ی دریاچه های شور و شیرین به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. زمستان ها، اغلب در نواحی ساحلی پناه دار و محل هایی که پوشش گیاهی کمتری دارد، دیده می شود. در ایران به تعداد نسبتا فراوان تولید مثل کرده و زمستان ها، در اغلب مناطق دیده می شود.

حفاظت: حفاظت از محل های تولید مثل این پرنده،  ضرورت تام دارد.

نام علمی : Tringa Totanus

نام انگلیسی:  Redshank    

نام فارسی: آبچلیک پاسرخ

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.