شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پاشلک تک زی

پاشلک تک زی

مشخصات ظاهری : این پرنده 30 سانتیمتر طول دارد و از تمام پاشلک ها بزرگتر و پرو بالش کمرنگ تر است. روتنه، قهوهای با نقش و نگار فراوان نخودی و سفید در پشت، سر، قهوه ای با خطوط طولی قهوه ای تیره در تارک و پیشانی، گردن و سینه نخودی قهوه ای ؛ شکم و زیر تنه نخودی سفید با رگه های کمرنگ قهوه ای در پهلوها، پاهای قهوه ای مایل به زرد و نوک قهوه ای تیره و بلند سات. اطراف چشم ها حلقه ی نسبتا سیاهی دیده می شود و خط چشم تا منقار قهوه ای تیره است. شیوه ی پرواز و ویژگی آن، همانند ابیا و پاشلک بزرگ است. با این تفاوت که پاهیش بلندتر است. دمگاه، خاکستری – قهوه ای است.

صدا: صدای این پرنده، هنگام برخاستن، ناگهانی و شبیه «وآآک » شنیده می شود .

زیستگاه: این پرنده، در نواحی آلپی و زی رآلپی با ارتفاع بیش از 2000 متر، یعنی بالاترین حد جنگل های مرطوب، به سر می برد. زمستان ها، د رنواحی پایین دست تر، شالیزارهای مرتفع، حاشیه ی بوته زارهای کوهستانی و مرطوب ، کنار چشمه ها و بستر پراز شن و ریگ جویبار های کوهستانی به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد . د رایران، به تعداد اندک در زمستان ها، به صورت عبوری و در نواحی شرقی دیده شده و احتمالا در کوه های شمال شرقی خراسان تولید مثل می کند

حفاظت: ابتدا، بررسی دقیق از جمعیت و پراکندگی این پرنده ضروری است. تا معلوم شود که آیا د رایران تولید مثل می کند یا نه و پس از آن باید برای حفاظتش برنامه ریزی کرد.

نام علمی : Gallinago Solitaria

نام انگلیسی:  Solitary Snipe    

نام فارسی: پاشلک تک زی

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.