شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پرستو دریای ساندرز ( پرستو دریایی خلیج فارس )

پرستو دریای ساندرز ( پرستو دریایی خلیج فارس )

مشخصات ظاهری: این پرنده، 22 سانتیمتر طول دارد، تشخیص آن از پرستو دریایی کوچک بسیار دشوار است. خصوصا اگر در پر و بال غیر تولید مثل و در خلیج فارس باشد. روتنه اش کمرنگ تر و اندکی کوچکتر ا زپرستو دریایی کوچک به نظر می آید. تابستان ها، پاها قهوه ای تیره است. و به واسطه ی سیاهی بیشتر شاهپرهای سوم و چهارم نخستین( اولیه) تشخیص داده می شود. رفتار، صدا و زیستگاهش شبیه پرستو دریایی کوچک، با این تفاوت که منحصرا دریازی است. در ایران، زمستان ها دیده می شود.

حفاظت: بررسی بیشتر مناطق پراکندگی این پرنده در ایران، اهمیت بسزایی در برنامه ریزی حفاظتی آن دارد.

نام علمی : Sterna Saundersi

نام انگلیسی: Saunders's Tern    

نام فارسی: پرستو دریای ساندرز ( پرستو دریایی خلیج فارس )

 

منبع:irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.