شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تلیله ی سفید

تلیله ی سفید

مشخصات ظاهری: این پرنده، 20 سانتیمتر طول دارد و اندکی بزرگتر از تلیله ی شکم سیاه با منقار کوچکتر و مستقیم تر است. زمستان ها، به واسطه ی رنگ خاکستری کمرنگ، که روی خم بال هایش اندگی تیره است. شناخته می شود. پرو بال پرنده ی جوان به صورتی است. که در تابستان، با سایر کنار آب چرها، بخصوص تلیله ی کوچک اشتباه می شود. در پرو بال تابستانه( که اغلب هنگام مهاجرت بهاره دیده می شود).سر ونوار جلو سینه، رنگ قهوه ای خاصی دارد، که جلو سینه همواره تیره آجری دیده میشود. اینپرنده، به واسطه ی همینن رنگ تیره آجری از تلیله گردن سرخ متمایز می شود. پرنده ی جوان، در پاییز، با روتنه ی سیاه و سفید و گاهی نیز رنگ نخودی در کنارهای سینه، دیده می شود. در پرواز، خط بالی سفید و مشخصی نمایان است. اغلب در کنار ساحل مشغول دویدن بوده و کمتر پرواز می کند.

صدا: این پرنده صدایی بلند، شبیه «پلی ت» دارد.

زیستگاه: این پرنده، زمستان ها در سواحل ماسه ای و اغلب در کنار آب به سر می برد. درایران، به صورت مهاجر عبوری، در اغلب زیستگاه های مناسب دیده شده و زمستان ها در سواحل دریای خزر و سواحل جنوبی به تعداد اندک و به صورت عبوری یافت می شود.

حفاظت: کنترل شکار و حفاظت از زیستگاه های این پرنده، برای بقای آن کافی به نظر می رسد.

نام علمی : Calidris Alba

نام انگلیسی:  Sanderling    

نام فارسی: تلیله ی سفید

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.