شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چوب پا

چوب پا

مشخصات ظاهری: این پرنده، 37 سانتیمتر طول دارد. و با پاهای بلند و قرمز، روتنه ی سیاه، زیر تنه ، گردن و دم سفید از سایر پرندگان کنار آبزی متمایز است. سر، پس گردن و منقار سیاه و پیشانی سفید است. پرنده ی ماده اندکی کمرنگ تر است و در پرنده ی نابالغ سر و پس گردن تیره، روتنه قهوه ای مایل به خاکستری و حاشیه ی عقب بال در پرواز سفید است. در پرواز، از بال های یکدست سیاه، بدن سفید و پاهای بلندش که در امتداد بدن قرار می گیرد، شناخته می شود.

صدا: این پرنده در مناطق تولید مثل پرو سر صداست و صدایش شبیه «کک» یا «کی کی کی کی» و یا «کی- اک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در نواحی آب های کم عمق، حاشیه ی تالاب ها، دریاها، باتلاق ها و مصب ها به سر برده و اغلب در نواحی باز دیده شده است و درآب های کم عمق یا روی علف های انبوه و زمین های گلی آشیانه می سازد. در ایران، نستبا فراوان؛ به صورت نیمه مهاجر دیده می شود.

حفاظت: جلوگیری از شکار بی رویه، کنترل و حفاظت ازمحل های تولید مثل این پرنده، برای بقای آن اهمیت بسزایی دارد.

نام علمی : Himantopus Himantopus

نام انگلیسی:  Black winged Stilt    

نام فارسی: چوب پا

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.