شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

خروس کولی اجتماعی (خروس کولی دشتی)

خروس کولی اجتماعی (خروس کولی دشتی)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 29 سانتیمتر طول دارد و هم اندازه ی خروس کولی است. پیشانی و نوار ابرو سفید است، که این سفیدی تا پس سر ادامه دارد. تارک سیاه، منقار و خط چشم سیاه، شکم سیاه، سینه خاکستری و رو تنه خاکستری شنی است، که تا پرهای پروازش امتداد دارد. شاهپرهای اولیه، از پشت و زیر سیاه و شاهپرهای ثانویه و دم سفید است که در انتهای دم نوار پهن و سیاه رنگی دیده می شود. زمستان ها، رنگ سر و پر و بال اندکی تغییر کرده و لکه ی سیاه شکم محو شده و نوار سفید بالای چشم نیز کمرنگ و نامشخص می شود. درپرنده ی جوانف پر و بال قهوه ای کمرنگ و نوار بالای چشم و پرهای پوششی بی رنگ تر دیده می شود. در پرواز بال ها نسبتا گرد و زیر بال ها، رنگ های سیاه، سفید و قهوه ای به خوبی دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده در پرواز، بلند و شبیه «چارک- چارک- چارک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در دشت های ماسه ای یا علفزارف زمین های بایر و همچنین سواحل دریا به سر می برد. در ایران، زمستان ها به صورت مهاجر عبوری، در نواحی دریای خزر و شمال غربی دیده شده است.

حفاظت: پس از بررسی دقیق از پراکندگی این پرنده، اقدامات مناسب برای حفاظتش ضروری است.

نام علمی : Vanellus Gregarius

نام انگلیسی:  Sociable Plover    

نام فارسی: خروس کولی اجتماعی (خروس کولی دشتی) 

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.