شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سلیم شنی

سلیم شنی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 24 سانتیمتر طول دارد و شبیه سلیم شنی کوچک است، با این تفاوت که اندکی بزرگتر از آن است، منقار و چشم ها نسبتا بزرگ و پاها زیتونی است. در پرنده ی نر، نوار چشمی سیاه، پیش تارک ( پیشانی) دارای دو لکه ی سفید، تارک شنی رنگ، سطح پشتی قهوه ای شنی، چانه سفید و در سینه طوق پهنی به رنگ بلوطی دارای چینی دیده می شود. در پرنده ی ماده، نوار چشمی قهوه ای مایل به خاکستری، طوق سینه ای قهوه ای، کمرنگ و پیشانی با سفیدی کمتر نسبت به پرنده ی نر، اما با ابروی سفید و پیوسته، دیده می شود. همچنین زیر تنه سفید با دو نوار سفید بالی و شاهپرها سیاه است. در پرنده ی نابالغ ؛ روتنه قهوه ای روشن است و در حاشیه ی سینه لکه های خاکستری دیده می شود. نر و ماده در زمستان شبیه هم اند و تنها د رپرنده ی نر، اثر کمی از سیاهی روی سرش باقی می ماند.

صدا: صدای این پرنده هنگام پرواز، کشیده و شبیه «کی ررر» یا ت رررر» و هنگام اوج گیری در هوا به صورت «هوایت- هوایت- هوایت» » یا «دووی – دووی – دووی – تووی- دیت» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در سواحل ماسه ای و گلی به سر می برد. در ایران، زمستان ها در سواحل جنوبی به وفور و به صورت مهاجر عبوری در اغلب مناطق ساحلی دیده می شود. گزارش های مبنی بر تولید مثل این پرنده در شمال شرقی خراسان در دست است.

حفاظت: کنترل شکار و حفاظت از محل های تولید مثل این پرنده برای بقایش کافی به نظر می رسد.

نام علمی : Charadrius Leschenaultii

نام انگلیسی:  Greater Sand Plover    

نام فارسی: سلیم شنی

 

منبع: irandeserts     

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.