شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سلیم طوقی

سلیم طوقی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 19 سانتیمتر طول دارد و کنار آب چر است. پاها و قاعده ی منقار نارنجی و سینه دارای طوق سیاه رنگی است که طوق سفیدی در پس سر، به آن افزوده می شود. سر خاکستری مایل به قهوه ای با نوار سیاه ممتدی در چشم ها؛ تارک و پیشانی سفید و برجسته، دور گردن و زیر تنه سفید است و نوار بالی سفیدی در بال ها دارد که در پرواز به خوبی دیده می شود. در پرواز، انتهای شاهپرهای اولیه و ثانویه سیاه و دمگاه و روی دم قهوه ای تیره است. در پرنده ی جوانف رنگ پروبال کمرنگ تر و فاقد نوارچشمی و نوار سیاه تارک است. در پرواز، به واسطه نوار سفید بالی از سلیم طوقی کوچک متمایز است. پرنده ای پر جنب و جوش دویدنش همراه با توقف های کوتاه است.

صدا: صدای این پرنده آرام سوت مانند است که شبیه «توی پ » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در سواحل دریاها، مصب ها، کنار رودخانه های بزرگ و حاشیه ی تالاب ها به سر برده و در دشت ها و نزدیک آب، بر روی زمین آشیانه ساخته و تولید مثل می کند. در ایران، زمستان ها به تعداد اندک؛ اما در سواحل جنوب به صورت مهاجر عبوری، به تعداد فراوان دیده شده و به تعداد اندک تولید مثل می کند.

حفاظت: کنترل شکار از محل های تولید مثل این پرنه برای بقایش کافی یه نظر می رسد.

نام علمی : Charadrius Hiaticula

نام انگلیسی:  Ringed Plover    

نام فارسی: سلیم طوقی

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.