شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سلیم طوقی کوچک

سلیم طوقی کوچک

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 15 سانتیمتر طول دارد و از سلیم های کوچک، با بال های کشیده است که هنگام نشستن روی زمین بدنش حالت افقی دارد. از سلیم طوقی کوچکتر فاقد نوار سفید بالی است . هنگام تولی مثل، نوار سینه ای باریک تر، حلقه ی دور چشم ها، زرد رنگ و منقار تیره رنگ است و خط سفیدی در پشت تارک سیاهش ددی دشه و پاها به رنگ صورتی خاکستری است. در پرنده ی جوان، رنگ پیشانی ولکه ی پشت و بالای چشم ها کمرنگ تر و فاقد نوار سینه ای یا به صورت گسسته، دیده می شود. همچنین صورت و گلو به رنگ زرد نخودی کمرنگ است. به واسطه ی رنگ سر، از سلیم کوچک و به واسطه ی صدا و فقدان نوار سفید بالی، از سایر سلیم ها متمایز می شود.

صدا: صدای این پرنده در پرواز و هنگام احساس خطر بلند و شبیه «دی یو» و در نمایش ها ی جنسی و آرامش در پرواز، به صورت «په ری – په ری» یا «که رر- او، که رر- او شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده عمدتا در سواحل دریاها و دریاچه های شور، اراضی شنی و ریگزارهای یا مناطق گلی و ماسه ای به سر برده و همانجا تولید مثل می کند. در ایران بومی و فراوان است.

حفاظت: حفاظت از محل های تولید مثل این پرنده ، اهمیت بسزایی در بقایش دارد.

نام علمی : Charadrius Dubius

نام انگلیسی:  Little Ringed Plover    

نام فارسی: سلیم طوقی کوچک

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.