شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سلیم کوچک

سلیم کوچک

مشخصات ظاهری: این پرنده، 16 سانتیمتر طول دارد و از سلیم های کوچک است . زیر تنه سفید، پاها سیاه، طوق پس گردن سفید و نوار سینه ای گسسته است، که به صورت دو لکه یتیره رنگ در دو طرف بالای سینه دیده می شود. در پرواز، نوار بالی سفید و باریکی شبیه سلیم طوقی به چشم می خورد. روتنه قهوه ای شنی کمرنگ، انتهای شاهپرهای اولیه و ثانویه سیاه، نوار چشمی سیاه و نوار سیاهی در جلو تارک خرمایی رنگش دیده می شود. پرنده ی ماده کمرنگ تر، لکه های دو طرف سینه قهوه ای، فاقد لکه ی سیاه روی تارک، پاها سیاه و نسبتا بلند و سینه و دم سفید رنگ است.

صدا: صدای این پرنده در پرواز آرام، به صورت «کیپ » یا « توویت» شبیه تلیله کوچک؛؛ و همچنین «ته جه که» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در سواحل دریاها و دریاچه های شور، سواحل شنی و ماسه ای مخلوط با گل به سر برده و همانجا تولید مثل می کند. در ایران بومی و فراوان است.

حفاظت: کنترل شکار و حفاظت از محل های تولید مثل این پرنده برای بقایش کافی به نظر می رسد.

نام علمی : Charadrius Alexandrius

نام انگلیسی: Kentish Plover    

نام فارسی: سلیم کوچک

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.