شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سنگ گردان

سنگ گردان

مشخصات ظاهری: این پرنده 23 سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی نقش و نگار فراوان، منقار کوچک و پاهای کوچک و نارنجی رنگش در  فصل تولید مثل، به آسانی شناخته می شود. سر سفید و خاکستری با رگه های سیاه طولی، منقار کوچک سیاه ، خط چشمی در جلو چشم، به رنگ سیاه؛ چانه سفید، گلو و سینه سیاه، شکم و زیر تنه سفید، دم سفید با حاشیه ی پهن و سیاه در انتها و دمگاه سفید که لوزی شکل بوده و با خطوط سیاه مشخص شده است. دیده می شود و در پشت دو خط سیاه مانند دارد. بال ها سیاه و سفید و سطح پشتی آن قهوه ای با نوارهای بالی سفید و انتهای شاهپرها سیاه است. زمستان ها ، روتنه و بال ها خاکستری و سیاه، سینه سیاه، شکم و پهلوها سفید و بال ها کمرنگ تر دیده می شود. این پرنده برای یافتن غذا در میان سنگ ها، صدف ها و اشیای دیگر به جستجو پرداخته و آنها را جابه جا می کند. به همین سبب، آن را سنگ گردان می نامند.

صدا: صدای این پرنده ، کوتاه و بریده و هنگام تغذیه ، آرام شبیه «چوک» و در پرواز«کری ت-ته – کری ت-کریت – ته » یا «کریت- ایت- ایت» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در سواحل شنی – سنگی دریا به سر برده و به صورت عبوری در حاشیه ی دریاچه ها دیده می شود. در ایران، زمستان ها، در ساحل جنوبی به وفور و به صورت مهاجر عبوری در اغلب زیستگاه های مناسب دیده می شود. به نظر می رسد در سواحل و خورهای جنوبی، خصوصا خور خوران تولید مثل نیز می کند.

نام علمی : Arenaria Interpres

نام انگلیسی: Turnstone    

نام فارسی: سنگ گردان

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.