شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شناگر گردن سرخ (فالاروپ گردن سرخ)

شناگر گردن سرخ (فالاروپ گردن سرخ)

مشخصات ظاهری: این پرنده 18 سانتیمتر طول دارد از پرندگان کنار آب چر و زیباست که در هنگام تغذیه و سطح آب، دایره وار حرکت کرده و درحالی که سرو دمش را بالا و پایین می برد، حشرات روی آب را شکار می کند. منقارش باریک، ظریف و سیاه است. در فصل تولید مثل ، به واسطه ی رنگ سر وگردن از سایر آبچلیک های دیگر متمایز است. زمستان ها، روتنه خاکستری دودی با خطوط سفید و صورت سفید با تارک و خط چشمی سیاه، که به عقب متمایل است، دیده می شود و تابستان ها، پرنده ی ماده با روتنه  ی خاکستری تیره و خطوط طولی سفید و نخودی، سر خاکستری دودی، زیر گلوی سفید و قرمز، سینه و پشت گلوی خاکستری، زیر تنه ی سفید، پهلوهای سفید با رگه رگه ی خاکستری و دم سیاه با نوار بالی سفید رنگ ( که در هنگام پرواز نمایان است) دیده می شود. در پرنده ی نر، پر وبال روشن تر است. رنگ خاکستری پرو بال ، آن را از شناگر بلوطی متمایز می کند. این پرنده اغلب روی آب حرکت می کند.

صدا: صدای این پرنده در پرواز ، کوتاه و شبیه «کریت» یا «کیت» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در کنار آب های داخلی و سواحل دریاها به سر می برد. در ایران، به صورت مهاجر عبوری، در اغلب زیستگاه های مناسب دیده شده و در تالاب های بختگان و شادگان تولید مثل می کند.

حفاظت: همزمان با بررسی دقیق پراکندگی این پرنده، اقدامات ویژه ی حفاظتی جهت دحفاظت از محل های تولید مثلش ضروری است.

نام علمی : Phalaropus Lobatus

نام انگلیسی:  Red necked Phalarope    

نام فارسی: شناگر گردن سرخ (فالاروپ گردن سرخ)

 

منبع:irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.