شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

صدف خوار

صدف خوار

مشخصات ظاهری: این پرنده، 43 سانتیمتر طول دارد. روتنه و سرو گردن سیاه؛ منقار بزرگ و قرمز رنگ و پاها صورتی گوشتی رنگ است. پرواز قوی و محکم است و در پرواز نوار سفید بالی، دمگاه سفید یا نوار پهن سیاهی در انتهای دم به خوبی مشخص است.پرنده ی نابالغ، کمرنگ تر با توک منقار تیره و پاهای خاکستری مایل به صورتی دیده می شود. زمستان ها به صورت گروهی دیده شده و بسیار پر سر وصدا هستند.

صدا: صدای این پرندهف جیغ مانند و شبیه «کلیپ – کلیپ» یا دوسیلابی «پی ک- پی ک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در قسمت شنی یا گلی سواحل دریاها و مصب ها به سر می برد. در ایران، زمستان ها به صورت عبوری در سواحل دریای خزر و به صورت بومی در سواحل جنوبی به وفور دیده می شود.

حفاظت: کنترل شکار این پرنده برای حفاظتش کافی به نظر می رسد.

نام علمی : Haematopus Ostralegus

نام انگلیسی:  Oystercatcher    

نام فارسی: صدف خوار

 

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.