شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گلاریول کوچک

گلاریول کوچک

مشخضات ظاهری: این پرنده، 17 سانتیمتر طول دارد و شبیه پرستوهاست. در پرواز به رنگ شنی خاکستری، سیاه و سفید با الگوی خاص بال ها دیده می شود. سفیدی عرثشی در رنگ شاهپرهای ثانویه با حاشیه ی سیاه و شاهپرهای سیاه و زیر بال های سیاه با نوار عریض سفید در حاشیه و درو شاهپرها دارد. شکم سفید بدون خط سیاه که به صورت گرد تا بالای سینه دیده می شود. پرواز سریع یا بالا و پایین رفتن شبیه پرستوهاست،ولی انتهای بال ها نوک تیز نیست. جوان ها شبیه بالغین می باشند.

صدا: صدای بلند و اندکی شبیه پرستو تالابی به صورت «توک- توک- توک» یا« که –تریک- که – تریک- که – تریک« شنیده می شود. هنگام تغذیه در دسته صدایش بلند و کشیده به صورت «پریپ» یا« تیریت» است.

زیستگاه: در مناطق حاشیه ی آب ها و روی بوته ها دیده می شود.

حفاظت: بررسی و تحقیق در مورد چگونگی حضور این پرنده قبل از هر گونه برنامه ریزی ضروری است.

نام علمی : Glareola Lactea

نام انگلیسی:  Little Pratincole    

نام فارسی: گلاریول کوچک

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.