شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کاکایی پاسیاه

کاکایی پاسیاه

مشخصات ظاهری: طول بدن این پرنده 40 سانتیمتر، کمی بزرگتر از کاکایی سر سیاه است.پرنده ی بالغ شبیه کاکایی نوک زرد ولی روتنه خاکستری تیره، انتهای بال سیا و داخل بال سفید است. پاها سیاه و پرنده ی جوان در اولین زمستان بسیار کوچکتر و به اندازه ی کاکایی کوچک که د رپشت چشم هایش لکه ای سیاه  و کوچک دارد دیده می شود. د رپس گلو نوار سیاهی دارد، ولی در اولین تابستان در پرنده ی جوان از بین می رود. زیر تنه ی سفید، منقار زرد، دم و دمگاه سفید است و پرواز باشکوهی دارد.

صدا: تودماغی شبیه «کی –تی –ی –وایک» و یا «اوک- اوک –اوک» است.

زیستگاه: پرنده ای در یازی است و اغلب در صخره ها و شکاف صخره های داخل آب و قله های مشرف به دریا و یا حتی در ساختمان های کنار ساحل دیده می شود. در ایران درسواحل خلیج فارس و دریای عمان به صورت سرگردان دیده شده است.

حفاظت: بررسی و تعیین پراکندگی آن اهمیت فراوان دارد ولی به نظر می رسد در حال حاضر نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

نام علمی : Rissa Tridactyla

نام انگلیسی:  Kittiwake    

نام فارسی: کاکایی پاسیاه

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.