شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کاکایی پشت سیاه بزرگ

کاکایی پشت سیاه بزرگ

مشخصات ظاهری: این پرنده، 71 سانتیمتر طول دارد و بزرگترین کاکایی پشت سیاه با منقاری کلفت تر از سایر کاکایی هاست. پرنده ی نابالغ، روتنه ی سیاه با لکه های سفید در پشت و انتهای شاهپرها، سر ، زیر تن، گردن و دم سفید، پاها به رنگ صورتی گوشتی و منقار زرد است و لکه ی قرمز ی در نیم نوک پایین دیده م یشود. پرواز سنگین، بال ها گسترده و در انتهای شاهپرهای بال در مقایسه با کاکایی پشت سیا کوچک ، سفیدی بیشتری به چشم می خورد. زمستان ها سر و گردن سفید می ماند . پرنده ی جوان، دراولین زمستان، شبیه کاکایی پشت سیاه کوچک و کاکایی پازرد است با این تفاوت که روتنه کمرنگ تر است و رگه ی سیاهی روی پرهای پوششی پا زرد است با این تفاوت که روتنه کمرنگ تر است و رگه ی سیاهی روی پرهای پوششی بال ها و نوار تیره ای روی دم با رنگ تیره ی یکدست زیر بال ها، که در تضاد با رنگ بدن است، دیده می شود. منقار این پرنده تا اولین تابستان سیاه باقی می ماند.

زیستگاه: این پرنده در مناطق ساحلی و خورها به سر می برد. در ایران به صورت سرگردان، در جنوب دریای خزر و در سواحل جنوب شرقی، نیز دیده شده است.

حفاظت: این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نام علمی : Larus Marinus

نام انگلیسی:  Great black backed Gull    

نام فارسی: کاکایی پشت سیاه بزرگ

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.