شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کاکایی سر سیاه

کاکایی سر سیاه

مشخصات ظاهری: این پرنده، 38 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش متوسط است و به واسطه ی حاشیه ی پهن سفید رنگ انتهای شاهپرها ، که در تضاد با رنگ خاکستری تیره روی بال هاست شناخته می شود.تابستان ها، سر سیاه مایل به قهوه ای با نیم حلقه ی سفید دور چشم، پاها قرمز و منقار باریک و قرمز دیده می شود که انتهای آن سیاه رنگ است. همچنین روتنه خاکستری، گردن، زیر تنه ودم سفید و انتهای شاهپرها سیاه است زمستان ها، از سیاهی سر پرنده ی بالغ تنها نقطه ای در پشت چشم ها ونزدیک گوشپر باقی می ماند. از اغلب کاکایی ها سریع تر و چابک تر پرواز می کند.

صدا: صدای این پرنده سخت و خشن، شبیه «کرری ی آ» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده اغلب دورتر از ساحل، در لنگرگاه، مسیر رودخانه ها، کنار دریاچه ها و مرداب ها ونواحی چمنزار به سر برده و در جزایر دریاچه ها تولید مثل می کند. در ایران، زمستان ها به وفور دیده شده و به تعداد اندک تولید مثل می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نام علمی : Larus Ridibundus

نام انگلیسی:  Black headed Gull    

نام فارسی: کاکایی سر سیاه

 

منبع : irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.