شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

هدهد (شانه به سر)

هدهد (شانه به سر)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 28 سانتیمتر طول دارد سر، گردن و سینه به رنگ صورتی نخودی با نوارهای سیاه و فید درخشان در بال ها و دم؛ کاکل بلند با انتهای سیاه، که اغلب پایین افتاده است (هنگام فرود آمدن آن را بالا نگه می دارد) و منقار نازک و بلند که اندکی خمیده به پایین است، دیده می شود. دمگاه سفید ودم هنگام گسترده بودن، اندکی گرد است. بال زدن هایش سر و صدای اندکی دارد و بال هایش پهن است. بیشتر روی زمین به سر برده و به دشواری دیده می شود. به همین سبب بندرت واغلب هنگام پرواز دیده می شود.

صداک صدای پرنده ی نر، شبیه « پو – پو- پو- » شنیده می شود. و گاهی نیز مانند جی جاق شبیه «ته رر، به گوش می رسد.

زیستگاه: این پرنده در زمین های بایر و پردرخت ، باغ های میوه و پراک ها به سر برده و زمستان را درفضاهای بازتر و بوته زار می گذراند و ردسوراخ درختان کهن و گاهی در خرابه ها آشیانه می سازد.در ایران ، تابستان ها فراوان است و گاهی در زمستان ها، در زمین های پست ناحیه ی دریای خزر دیده می شود.

حفاظت: مردم ایران ، هدهد را مرغ سلیمان می دانند و چنین به نظر می رسد که خطری آن را تهدید نمی کند.

نام علمی : Upupa Epops

نام انگلیسی:  Hoopoe    

نام فارسی: هدهد (شانه به سر) 

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.