شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

الیکایی

الیکایی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 9 سانتیمتر طول دارد و کوچک و تپل ، با دم کوتاه و پروبال قهوه ای تیره که هنگام حرکت در لابلای برکگ های ریخته شده بر زمین ، یاد آور موش های کوچک جنگلی است، دیده می شود. زیر تنه قهوه ای نخودی پاها قهوه ای کمرنگ است. دم را سر بالا نگه داشته و منقار نازک و نسبتا بلندی دارد . خط ابرویی سفید نخودی، بال ها ،دم و پهلو ها رگه رگه ی سفید قهوه ای تیره است. با مهارت خود را پنهان کرده و هنگامی که صدایی می شنود با سرعت از بوته ای به داخل بوته ی دیگر می رود.

صدا: صدای این پرنده به طور غیر منتظره ای بلند و به صورت 4 یا 5 کلمه شبیه «توک»یا «تروررر» همانند حرکت چرخ و قرقره ی ماهیگیران شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در پوشش بوته ای درون باغ ها زیر درختان جنگلی و گاهی در لابلای پر چین باغ ها به سر برده و آشیانه ای گرد در پرچین یا در سوراخ درختان و حتی کنار ساختمان ها، می سازد. در ایران، بومی و زمستان ها فراوان است و اغلب درمناطق شمالی کشور دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر، نیازی به برنامه ریزی ویژه حفاظتی ندارد.

نام علمی : Troglodytes Troglodytes

نام انگلیسی: Wren    

نام فارسی: الیکایی

 

منبع: irandeserts

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.