شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پی پت پا دراز

پی پت پا دراز

مشخصات ظاهری: این پرنده 18 سانتیمتر طول دارد. جثه اش بزرگ است  و به واسطه ی دم ، منقار و پاهای بلندش ازپی یت دشتی متمایز می شود. رو تنه با رگه هایی تیره به رنگ خاکستری قهوه ای، سینه خط خطی ، شکم و زیر تنه سفید نخودی، پاها سفید دیده می شود. منقار قهوه ای قرمز، نیم نوک بالا و نوک آن تیره است. اطراف گوشپرها را نوار باریک نخودی رنگی که به نوار ابرویی منتهی می شود، فرا گرفته است. پا و ناخن انگشت عقبی بسیار دراز است.

صدا: صدای این پرنده در پرواز ، شبیه «شری یپ » و در هنگام تغذیه «جی رروپ» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق علفزاری مرطوب، باتلاق ها وحاشیه ی شالیزارها به سر برده و در علفزارهای مرتفع(1500 تا 2000 متری ) تولدی مثل می کند. در ایران؛ به صورت سرگردان در سواحل جنوب شرقی دریای خزر دیده شده است.

حفاظت: با توجه به اینکه وضیعت این پرنده به درستی شناخته شده نیست، بنابراین، ابتدا باید بررسی دقیقی از وضیعت جمعیت و پراکندگی این پرنده صورت گیرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

نام علمی : Anthus Richardi

نام انگلیسی: Richard's Pipit    

نام فارسی: پی پت پا دراز

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.