شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

پی پت پشت زیتونی

پی پت پشت زیتونی

مشخصات ظاهری: طول بدن 5/14 سانتیمتر ، شبیه پی یت درختی ولی رنگ سر و نوار ابرویی پهن و سفیدش ک از پشت چشم شروع می شود او را متمایز می کند. روتنه قهوه ای تیره، سینه نخودی یا خال های سیاه رگه رگه و زیر تنه سفید با رگه رگه سیاه کمتر از سینه است. پهلوها نخودی و پاها قرمز خاکستری است. دم قهوه ای تیره است. که در انتها اندکی فرورفتگی و انحناء دارد. انتهای شاهپرهای ثانویه لکه های سفیدی دارد که به صورت رگه ی نوار مانندی دیده می شود.

صدا: در پرواز صدایش مانند پی یت درختی و شبیه «ته زیز ولی غالبا صدای ضعیفی شبیه «سیت، » شنیده می شود.

زیستگاه: شبیه پی یت درختی و اغلب در لابلای درختان پراکنده و بوته هاست، ولی در هنگام مهاجرت غالبا در اراضی باز دیده شده و بر روی زمین آشیانه ساخته و تولید مثل می کند. در ایران زمستان ها به صورت سرگردان دیده شده است.

حفاظت: پس از شناسایی پراکندگی، بایستی از محل های تولید مثلش حفاظت شود.

نام علمی : Anthus Hodgsoni

نام انگلیسی: Olive Backed Pipit    

نام فارسی: پی یت پشت زیتونی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.