شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

توکای گلو سیاه

توکای گلو سیاه

مشخصات ظاهری: این پرنده، 23 سانتیمتر طول دارد. اندکی کوچکتر از توکای سیاه است. پرنده ی نر، دارای چانه، گلو و سینه ی سیاه است که به صورت مشخصی از زیر تنه ی سفید جدا می شود. تارک، پس گردن، روتنه و دم ، خاکستری مایل به قهوه ای، پرهای پوش زیردم سفید و دم قهوه ای خاکستری است. پرنده ی جوان، در اولین پاییز، کمرنگ تر با چانه و گلوی لکه لکه ای تیره و پرنده ی ماده جوان، در بالای گلد، خط خطی و پهلوها خط خطی کمرنگ دارد. خط ابرویی کوتاه و سفید و پوشش زیر بال بسیار خجالتی بوده و رفتاری شبیه توگای پشت بلوطی با پرواز سریعتر و مشتقیم دارد.

صدا: صدای این پرنده آرام و به صورت «چوک- چوک » شبیه بلوطی و همچنین «ته شی ای ک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده، زمستان ها در فضاهای باز و درختان با حاشیه های چمنزار و علفی به سر می برد. در ایران، زمستان ها دراغلب مناطق مناسب دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.، اما بررسی جمعیت و پراکندگی آن، ضروری است.

نام علمی : Turdus Ruficollis

نام انگلیسی: Black Throated Thrush    

نام فارسی: توکای گلو سیاه

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.