شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چرخ ریسک پس سر سفید

چرخ ریسک پس سر سفید

مشخصات ظاهری: این پرنده 11 سانتیمتر طول دارد کوچکترین چرخ ریسک د رمنطقه است. نسبتا سیاه و دمش کوتاه است. صدا و بعضی از رفتارهایش شبیه سسک تاج طلایی است. سر سیاه، گونه ها سفید و لکه ی سفیدی در پس سر، چانه و گلویش دیده می شود. که تا بالای سینه امتداد دارد روتنه خاکستری با دو رگه ی سفید بالی و زیرتنه نخودی است. هنگام خشم پرهای سرش را به صورت تاج کوچکی در می آورد . بسیار پر جنب و جوش بوده و بی حرکت نمی ماند.

صدا: صدای این پرنده تکرار دو تا سه نوت، به صورت «تی – چو- تی – چو» یا «چو – وی ، چو – وی » و گاهی نیز آرام شبیه « په سی ت» یا «سی – سی – سی» شنیده می شود.  زیستگاه:این پرنده ؛ عموما در جنگل های سوزنی برگ با همراه با درختان بلوط واغلب در مناطق کوهستانی به سر برده و در سوراخ درختان و دیواره ها آشیانه ساخته درایران، بومی و فراوان است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این  پرنده در حال حاضر نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نام علمی : Parus Ater

نام انگلیسی: Coal Tit    

نام فارسی: چرخ ریسک پس سر سفید

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.