شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چک ابلق

چک ابلق

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 13 سانتیمتر طول دارد . از چک، اندکی لاغرتر و دمش اندکی بلند تر است. کمتر عمودی نشسته و دم را کمتر تکان می دهد. پرنده ی نر، به واسطه ی سر، سینه و دم سیاه و شکم ودمگاه سفید با سایر چک ها اشتباه نمی شود رو ی شانه، لکه ی سفید و مشخصی بر زمینه ی سیاه بدنش دیده می شود. که د رحالت نشسته و در پرواز، به خوبی نمایان است. در پرنده ی ماده ، سینه و روتنه با خط خط های محو شده به رنگ دودی قهوه ای شکم کرم قرمز و دمگاه نارنجی قهوه ای و در بعضی ، سینه قهوه ای قرمز است. و نوار ابرویی کمرنگی دارد. رفتارش شبیه سایر چک هاست.

صدا: صدای این پرنده کوتاه با نوت های سوت مانند شبیه «چوک» و «چک – چک –ثروی ت» شنیده می شود.

زیستگاه: این  پرنده در کشتزارها با بوته های پراکنده ، مزارع و اغلب در نزدیکی زمین های مرطوب به سر برده و در سوراخ های زمین با شکاف صخره ها آشیانه می سازد. در ایران، به طور کلی ، بومی و نسبتا فراوان و زمستان ها ، گاهی در سمت غرب تا خوزستان دیده می شود.

حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت پراکندگی و جمعیت این پرنده صورت گرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

نام علمی : Saxicola Caprata

نام انگلیسی: Pied Bushchat    

نام فارسی: چک ابلق

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.