شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چکاوک آسمانی کوچک

چکاوک آسمانی کوچک

مشخصات ظاهری: این پرنده، 16 سانتیمتر طول دارد و در حالت نشسته، شبیه چکاوک آسمانی، اما با اندازه  و دم کوچکتر است. در پرواز، هم اندازه ی چکاوک درختی اما با دم کوچکتر، به نظر می آید. بال ها و پهن و لبه ی بیرونی شاهپرهای ثانویه دارای حاشیه ی نخودی است ( که در چکاوک درختی سفید است: . تارک نخودی تیره با رگه رگه هایی که به خوبی مشخص نبوده و در پس سر کاکل مانندش، دیده می شود. خط ابرویی نخودی رنگ مایل به سفید، که تا حاشیه ی گوشپرها ادامه دارد. سینه نخودی با رگه رگه های قهوه ای تیره، زیر تنه سفید و پاها صورتی گوشتی است.

صدا: صدای این پرنده هنگامی که روی زمین است تا هنگام برخاستن، شبیه چکاوک آسمانی است همچنین صداهایی شبیه «پی هپ، یا «تووی پ» و وزوز خشکی شبیه«به زی ی بز» یا«شه وررک» و یا «باز – باز» و نیز صدایی شبیه «چی روپ» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق باز با علفزارهای مرطوب، اراضی پست زیر کشت و تپه ماهورهای چمنی به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، بومی مناطق جنوب شرقی است. به صورت اتفاقی در شمال شرقی ایران دیده شده است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ریزی ویژه ی حفاظتی ندارد. اگرچه باید وضیعت پراکندگیش به درستی مشخص شود.

نام علمی :Alauda Gulgula   

نام انگلیسی:  Oriental Skylark    

نام فارسی: چکاوک آسمانی کوچک

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.