شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چکاوک بال سفید

چکاوک بال سفید

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 18 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش بزرگ و منقارش کوتاه و ضخیم است . پشت بال ها، در پرواز، با حاشیه ی سفید و پهن، شاهپرهای اولیه قهوه ای تیره و پیش  بال ها قرمز قهوه ای دیده می شود. در پرنده ی بالغ، پیشانی قرمز بلوطی و زیر بال ها سفید است. سفیدی پرهای حاشیه ای دم بیشتر از چکاوک طوقی است. در پرنده ی نر، تارک و گوشپرها قهوه ای صورتی، پوشپرهای بالای دم قرمز آجری است و اغلب د رکناره های سینه لکه های قرمز قهوه ای دیده می شود. روی زمین، هنگامی که بال هال بسته است، سفیدی بیشتری دیده شده و صورت لخت به نظر می آید. پرنده ی ماده با تارک رگه رگهی قهوه این رنگ دیده می شود. در گنجشک برفی نیز شاهپرهای ثانویه سفید است و در بعضی از پرهای پوششی بال هایش، سفیدی به چشم می خورد ولی شکل و رنگ منقار متفاوت است.

صدا: صدای این پرنده، در پرواز، اندکی خشک و شبیه «ود» یا «ود» و نیز مانند طرقه چکاوک به صورت« شری ل – شری ل – شری ل- شنیده میشود.

زیستگاه : این پرنده در علفزارهای خشک و مناطق استپی به سر می برد. در ایران، زمستان ها در زمین های پست نواحی دریای خزر و شمال شرقی ایران نسبتا فراوان است. در زمستان های بسیار سخت؛ تعداد بیشتری از آنها دیده می شود.

حفاظت: این پرنده نیازی به برنامه ریزی های ویژه ی حفاظتی ندارد.

نام علمی : Melanocorypha Leucoptera

نام انگلیسی:  White Winged Lark    

نام فارسی: چکاوک بال سفید

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.