شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ایران، خاستگاه صلح در جهان

ایران، خاستگاه صلح در جهان
نام ایران و ایرانیان همواره از ابتدای تاریخ بشریت با عنوان پیام آور صلح، رحمت و قانونمداری بر تارک زمین درخشیده است، گواه آن را با گذری در لابلای ستون های تودرتوی تاریخ تخت جمشید می توان دید. سینه ستبر تاریخ در مهد تمدن که با دیوار دیوار و نقش نقش تخت جمشید پیش روی ما قراردارد، گواهی می دهد که نام ایران از ابتدا با صلح و قانون، رحمت و مروت گره خورده است.گوشه هایی از تاریخ ایران که اکنون در قالب الواح و ستون های تخت جمشید، خاستگاه تمدن پارسی نمایان است، صلح، قانون، محبت وخیرخواهی برای جهانیان را برابر چشم جهانیان قرار داده است، نشانه هایی که کسی را یارای انکارش نیست. خیرخواهی برای مردم و ملل، دعوت به صلح و قانونمداری و توجه به حقوق شهروندی از جمله مواردی است که از سنگ نوشته های تخت جمشید استنتاج می شود. در این کتیبه ها به روشنی مشخص است که مردم به رعایت قانون و پرستش اهورا مزدا دعوت شده اند.
تخت جمشید را همگان به درستی خاستگاه تاریخ و تمدن کهن پارسی و یاد آور عظمت و غرور ملی ایرانیان می دانند. اکنون در بهاری دیگر، زمانی که تاریخ، جامه ای نو با سالی جدید شمسی بر تن کرده است، تخت جمشید بیش از پیش پذیرای مسافران و گردشگران داخلی و خارجی است. هزاران نفر گردشگر وقت می گذارند، اینجا می آیند تا تاریخ را از نزدیک ببینید و توجه کنند که ایران، درتاریخش، عظمت، پاکی، خلوص، مروت، خیرخواهی، صلح، قانونمداری و بهترین ها را برای دیگران به ارمغان آورده است. در مرور بخش هایی از وصیتنامه داریوش بزرگ، وقتی به قانون، محبت و انسان مداری می رسیم، پایه های صلابت ایران و ایرانیان بیشتر پیش چشمان نمایان می شود.
تخت جمشید که در فهرست آثار و میراث فرهنگی جهانی به ثبت رسیده و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین یونسکو بر آن نظارت دارند، هر سال پذیرای هزاران نفر از دوستداران میراث کهن ایرانی ، میهمانان نوروزی و علاقه مندان به تاریخ و تمدن پارسی است. براساس آمارهای موجود تخت جمشید هم ردیف آرامگاه حافظ در شیراز از جمله مکان هایی است که بیشترین آمار بازدیدکننده را دارد.مجموعه تاریخی تخت جمشید مشتمل بر کاخ هایی است که دردوره پادشاهان ایران باستان بنا نهاده شده است و گرچه سرانجام این بارگاه با عظمت به دست اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد و از میان رفت، اما عظمت و شکوه آن همچنان ماندگار است.
تاریخ بنای تخت جمشید به ۵۱۲ پیش از میلاد مسیح باز می گردد و براساس آنچه درمتون تاریخی آمده است ساخت این مجموعه تاریخی کهن۱۵۰سال به طول انجامیده است. داریوش اول در سال ۵۱۸ قبل از میلاد بنای تخت جمشید را آغاز کرد و تالار آپادانا و کاخ تچر را بنیان نهاد، این دو کاخ که هنوز قسمت هایی از آن بر جامانده است، زیباترین بخش سنگی مجموعه تخت جمشید است که بیننده را مسحور عظمت و شکوه خود می کند. پس از داریوش، خشایارشاه پسرش تالار هدیش را در مجموعه کهن تخت جمشید بنا نهاد و طرح تالار بزرگ صد ستون نیز در زمان همین شاه ایرانی بنیان گذاشته شد.
اردشیر اول دیگر شاه ایرانی تالار صد ستون را تکمیل ساخت که از آن برای پذیرایی ازمیهمانان و اقوام و ملل مختلف که به تخت جمشید می آمدند استفاده می شده است. مجموعه تاریخی تخت جمشید که وسعت آن ۱۲۵هزار متر مربع است، بیش از۲هزار سال در زیرخاک مدفون بوده و در سال های بعد قسمت های مهم آن از زیر خاک بیرون می آید. عظمت نهفته در سنگ سنگ بنای تخت جمشید، چشم هر انسان ایرانی یا غیر ایرانی را درخودمی گیرد و او را به اوج نقطه تاریخ می برد، جایی که تنها گزینه ای که وجود دارد، بشریت است، نژاد و رنگ و سلیقه ها آنجا جایی ندارد.
یکی از اقدام های جالبی که در تخت جمشید برای عینیت بخشیدن بیشتر به عظمت و تاریخ و تمدن پارسی به اجرا گذاشته شده است، احیای برنامه نور و صدا در تخت جمشید و روایت تاریخ ساخت این بنای کهن با نورپردازی و پخش صدا در دل تاریک شب خاطره شکوه تاریخ و تمدن پارسی است که تاریخ را در چشم هر بیننده ای نمایان می سازد. این برنامه که در شب های مختلف در محل تخت جمشید اجرا می شود، به برنامه نور وصدا موسوم است و نظر مسافران و گردشگران را به خود جلب کرده است. اکنون نیز، تخت جمشید مانند همیشه همگان را به ویژه در ایام نوروز به سوی خود فرا می خواند. تخت جمشید در شهرستان مرودشت در۴۰کیلومتری شمال شیراز واقع شده است.
نام ایران و ایرانیان همواره از ابتدای تاریخ بشریت با عنوان پیام آور صلح، رحمت و قانونمداری بر تارک زمین درخشیده است، گواه آن را با گذری در لابلای ستون های تودرتوی تاریخ تخت جمشید می توان دید. سینه ستبر تاریخ در مهد تمدن که با دیوار دیوار و نقش نقش تخت جمشید پیش روی ما قراردارد، گواهی می دهد که نام ایران از ابتدا با صلح و قانون، رحمت و مروت گره خورده است.
گوشه هایی از تاریخ ایران که اکنون در قالب الواح و ستون های تخت جمشید، خاستگاه تمدن پارسی نمایان است، صلح، قانون، محبت وخیرخواهی برای جهانیان را برابر چشم جهانیان قرار داده است، نشانه هایی که کسی را یارای انکارش نیست. خیرخواهی برای مردم و ملل، دعوت به صلح و قانونمداری و توجه به حقوق شهروندی از جمله مواردی است که از سنگ نوشته های تخت جمشید استنتاج می شود. در این کتیبه ها به روشنی مشخص است که مردم به رعایت قانون و پرستش اهورا مزدا دعوت شده اند.
تخت جمشید را همگان به درستی خاستگاه تاریخ و تمدن کهن پارسی و یاد آور عظمت و غرور ملی ایرانیان می دانند. اکنون در بهاری دیگر، زمانی که تاریخ، جامه ای نو با سالی جدید شمسی بر تن کرده است، تخت جمشید بیش از پیش پذیرای مسافران و گردشگران داخلی و خارجی است. هزاران نفر گردشگر وقت می گذارند، اینجا می آیند تا تاریخ را از نزدیک ببینید و توجه کنند که ایران، درتاریخش، عظمت، پاکی، خلوص، مروت، خیرخواهی، صلح، قانونمداری و بهترین ها را برای دیگران به ارمغان آورده است. در مرور بخش هایی از وصیتنامه داریوش بزرگ، وقتی به قانون، محبت و انسان مداری می رسیم، پایه های صلابت ایران و ایرانیان بیشتر پیش چشمان نمایان می شود.
تخت جمشید که در فهرست آثار و میراث فرهنگی جهانی به ثبت رسیده و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین یونسکو بر آن نظارت دارند، هر سال پذیرای هزاران نفر از دوستداران میراث کهن ایرانی ، میهمانان نوروزی و علاقه مندان به تاریخ و تمدن پارسی است. براساس آمارهای موجود تخت جمشید هم ردیف آرامگاه حافظ در شیراز از جمله مکان هایی است که بیشترین آمار بازدیدکننده را دارد. مجموعه تاریخی تخت جمشید مشتمل بر کاخ هایی است که دردوره پادشاهان ایران باستان بنا نهاده شده است و گرچه سرانجام این بارگاه با عظمت به دست اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد و از میان رفت، اما عظمت و شکوه آن همچنان ماندگار است.
تاریخ بنای تخت جمشید به ۵۱۲ پیش از میلاد مسیح باز می گردد و براساس آنچه درمتون تاریخی آمده است ساخت این مجموعه تاریخی کهن۱۵۰سال به طول انجامیده است. داریوش اول در سال ۵۱۸ قبل از میلاد بنای تخت جمشید را آغاز کرد و تالار آپادانا و کاخ تچر را بنیان نهاد، این دو کاخ که هنوز قسمت هایی از آن بر جامانده است، زیباترین بخش سنگی مجموعه تخت جمشید است که بیننده را مسحور عظمت و شکوه خود می کند.
پس از داریوش، خشایارشاه پسرش تالار هدیش را در مجموعه کهن تخت جمشید بنا نهاد و طرح تالار بزرگ صد ستون نیز در زمان همین شاه ایرانی بنیان گذاشته شد. اردشیر اول دیگر شاه ایرانی تالار صد ستون را تکمیل ساخت که از آن برای پذیرایی ازمیهمانان و اقوام و ملل مختلف که به تخت جمشید می آمدند استفاده می شده است. مجموعه تاریخی تخت جمشید که وسعت آن ۱۲۵هزار متر مربع است، بیش از۲هزار سال در زیرخاک مدفون بوده و در سال های بعد قسمت های مهم آن از زیر خاک بیرون می آید. عظمت نهفته در سنگ سنگ بنای تخت جمشید، چشم هر انسان ایرانی یا غیر ایرانی را درخودمی گیرد و او را به اوج نقطه تاریخ می برد، جایی که تنها گزینه ای که وجود دارد، بشریت است، نژاد و رنگ و سلیقه ها آنجا جایی ندارد.
یکی از اقدام های جالبی که در تخت جمشید برای عینیت بخشیدن بیشتر به عظمت و تاریخ و تمدن پارسی به اجرا گذاشته شده است، احیای برنامه نور و صدا در تخت جمشید و روایت تاریخ ساخت این بنای کهن با نورپردازی و پخش صدا در دل تاریک شب خاطره شکوه تاریخ و تمدن پارسی است که تاریخ را در چشم هر بیننده ای نمایان می سازد.
این برنامه که در شب های مختلف در محل تخت جمشید اجرا می شود، به برنامه نور وصدا موسوم است و نظر مسافران و گردشگران را به خود جلب کرده است. اکنون نیز، تخت جمشید مانند همیشه همگان را به ویژه در ایام نوروز به سوی خود فرا می خواند. تخت جمشید در شهرستان مرودشت در۴۰کیلومتری شمال شیراز واقع شده است.
دسته ها: ایرانگردی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.