شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چکچک ابلق جنوبی

چکچک ابلق جنوبی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/13 سانتیمتر طول دارد. و تا حدودی شبیه پرنده ی نر و چکچک ابلق و پرنده نر چکچک ابلق خاوری است. نر و ماده در رنگ تفاوت دارند. پرنده ی نر، از چکچک گلو سیاه؛ به واسطه ی گوش های سیاه؛ در پشت و بال های سیاه، که به گلوی سیاه منتهی می شود. از چکچک دمگاه سرخ، به واسطه ی سفید دمگاه و بال های کاملا سیاه واز چکچک ابلق، به واسطه ی سینه ی سفید، سیاهی کمتر د رپشت و پوشپرهای قرمز نخودی زیر دم و سرانجام از سایر چکچک ها، به واسطه ی کوتاه بودن لکه ی عمودی انتهای دمش متمایز می شود. رفتار این پرنده شبیه چکچک ابلق است.

صدا: صدای این پرنده، شبیه « چه ک- چه ک- » و «پی ت - » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در زمین های سنگلاخی، دره ها ، دشت های مرتفع و بیابانی یا نیمه بیابانی با بوته های پراکنده به سر برده و در سوراخ صخره ها یا شکاف سنگ ها آشیانه می سازد. در ایران، نیمه مهاجر و نسبتا فراوان است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده ، د رحال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد؛ اماویژگی های زیستی و پراکندگی آن باید بررسی شود.

نام علمی : Oenanthe Lugens

نام انگلیسی: Mourning Wheatear    

نام فارسی: چکچک ابلق جنوبی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.