شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

چکچک دم سفید

چکچک دم سفید

مشخصات ظاهری: این پرنده، 17 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش بزرگ ، دم و بال ها بلند، منقار بلند، اندکی کلفت وقابل توه است و پروازی شبیه پروانه دارد . در هنگام شکار حشرات، شبیه مگس گیر راه راه به نظر می آید. در پرنده نر ، گلو و وروتنه سیاه است و این سیاهی تا وسط سینه امتداد داردو بجز شاهپهای میانی دم، بقیه سفیدند و تنها دو لکه ی سیاه در انتهای پرهای کناری دم دیده می شود. در پاییز، پرنده ی نرو پرنده ی جوان، با رگه های سفیدی که د رگلو، پرهای دم و روتنه ی سیاهشان است. دیده می شود وهمچنین ، پایین زیر تنه، دمگاه و کناره های دمشان به رنگ نخودی کمرنگ در می آید. در پرنده ی ماه ، روتنه و رنگ شنی قهوه ای مایل به خاکستری و تا دمگاه و پرهای پوششی دم به رنگ نخودی دیده می شود واین درحال است که پرهای میانی وپرهای حاشیه دم قهوه ای تیره است. زیر تنه سفید خاکستری و کناره های سینه، پهلوها و پرهای پوششی زیردم نخودی روشن است. در پاییز، ممکن است پرنده ی ماده و پرنده ی جوان، با دمگاه و زیر تنه ی قرمز نخودی و کناره های دم، به رنگ قرمز قهوه ای دیده شوند، اما فاقد نوار انتهایی تیره د ر دم اند.

صدا: صدای این پرنده ، کوتاه و آهنگین است که در چرنده ی ماده شبیه « وی ت- وی ت » و « ویت – اویت – ویت» یا « وی – وی – وی – می وو» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در دور افتاد، صخره های قدیمی، دره ها و مناطق کویری و بایر، معمولا بدون پوشش گیاهی، به سر برده و در سوراخ صخره ها آشیانه می سازد. در ایران، به تعداد اندک دیده می شود.

نام علمی : Oenanthe Monacha

نام انگلیسی: Hooded Wheatear    

نام فارسی: چکچک دم سفید

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.