شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دم سرخ کوهی

دم سرخ کوهی

مشخصات ظاهری: طول بدن این پرنده 17 سانتیمتر شبیه دم سرخ معمولی ولی خیلی بزرگتر و دمش نسبتا درازتر است. پرنده ی نر جثه ی سیاهرنگ و پس گردن کرم رنگ با لکه ی بزرگ و سفید مشخصی روی بال دارد. پرنده ی ماده شبیه دم سرخ معمولی ولی بزگرت است.و لکه ی بزرگ سفیدی روی بال دارد. در پاییز رنگ بلوطی شکم نخودی رنگ دیده می شود.

زیستگاه: تپه های بایر، شیب های بدون پوشش در کوهستان ها مرتفع،  و در زمستان ها روی سروهای کوهی یا دیگر بوته ها در دره ها دیده می شود. بین قلوه سنگ ها آشیانه می سازد. بنا به گزارش Zarydny بومی است و درارتفاعات البرز تولید مثل می کند.

حفاظت: بررسی پرنده ی مورد نیاز است.

نام علمی : Phoenicurus Erythrogaster

نام انگلیسی: Gudenstadt's Redstart    

نام فارسی: دم سرخ کوهی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.