شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

زرد پره سر سرخ

زرد پره سر سرخ

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/16 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش متوسط و فاقد سفیدی در لبه ی پرهای دم است. د رپرنده ی نر، سر و سینه قرمز قهوه ای ( در پاییز این رنگ ها به رنگ زرد وسفید تغییر می یابد) و بقیه ی زیر تنه و دمگاه زرد است. پرنده ی ماده در اولین پاییز بسیار شبیه زرد پره ی سر سیاه اما سر قرمز مایل به قهوه ای – خاکستری است. همچنین روتنه، دمگاه و خط بالی مایل به سبز زیتونی ، سر تا حدودی یکدست با رگه های کمتر در پیشانی تارک و گوشپرهای کمرنگ تر از زرد پره ی سر سیاه است. زیر تنه بخصوص پوشپرهای زیردم، متمایل به زرد است. درمناطق جنوب شرقی دریای خزر اب امتزاج با زرد پره ی سر سیاه دو رگه شده اند، به طوری که ، رنگ سر پرنده ی نر متلون است و ماده ها از یکدیگر تشخیص داده نمی شود.

صدا: صدای این پرنده بسیار شبیه زرد پره ی سر یاهاست.آغاز سریعی دارد و سپس کاهش پیدا کرده و شبیه «ته سی ت- ته سی ت- ته سی ته سو» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در کشتزارهای تحت آبیاری و اراضی باز دارای بوته، بخصوص در نواحی مرتفع به سر برده و لابلای بوته ها در نزدیکی سطح زمین آشیانه می سازد. در ایران تابستان ها فراوان است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

نام علمی : Emberiza Bruniceps

نام انگلیسی: Red Headed Bunting    

نام فارسی: زرد پره سر سرخ

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.