شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک باغی

سسک باغی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد و به رنگ قهوه ای – خاکستری یکدست ودم مستطیل شکل دیده می شود. منقار نسبتا سخت؛ فاقد خط ابروی مشخصف دو طرف گردن اغلب خاکستری و سرگرد است و سفیدی در دم و بال هایش دیده نمی شود و به خوبی خود را در پوشش گیاهی مخفی می سازد.

صدا: صدای این پرنده آهنگین، مقطع و به صورت تکرار «چه ت – چه ت – چه ت – چه ت» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در جنگل های با بوته های فراوان باغ ها، پرچین های بلند و بوته های میوه به سر برده و لابلای بوته های کوتاه آشیانه می سازد. در ایران، به صورت مهاجر عبوری در اغلب زیستگاه های مناسب دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد. اما باید بررسی دقیقی از پراکندگی آن صورت گیرد

نام علمی : Sylvia Borin

نام انگلیسی: Garden Warbler    

نام فارسی: سسک باغی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.