شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک سر سیاه

سسک سر سیاه

مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد و غالبا به رنگ حاکستری قهوه ای دیده می شود، در پرنده ی نر، تارک سیاه و براق است که از پس سر تا حد چشم ها امتداد دارد. سر و تارک پرنده ی ماده، قهوه ای گلی است و گوشپرها به واسطه ی حاشیه ی باریک و کمرنگی از گردن متمایز می شود. در زمستان ها، رنگ پرو بال به شکلی است که با سایر سسک ها اشتباه می شود. سطح پشتی خاکستری مایل به قهوه ای و در پرنده ی نابالغ روتنه اخرایی کمرنگ و زیر تنه زرد کمرنگ و فاقد سفیدی در دم است.

صدا: صدای این نپرنده شبیه سسک چشم سفید و به صورت ملودی های کوتاه شبیه «چوچود» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق جنگلی با پوشش زیز آشکوب و بوته زار به سر برده و زمستان ها، در مسیر مهاجرت، در بوته زارها دیده شده و درون بوته ها آشیانه می سازد. در ایران؛ در جنگل های پست ناحیه ی خزر و جنوب دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر؛ نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

نام علمی : Sylvia Atricapilla

نام انگلیسی: Blackcap    

نام فارسی: سسک سر سیاه

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.