شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک سندی ( سسک هیمالیایی)

سسک سندی ( سسک هیمالیایی)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 10 تا 11 سانتیمتر طول دارد. سسک کوچکی که شکل، پر و بال و رفتارش بسیار شبیه سسک سیبری است. روتنه به رنگ قهوه ای روشن با سر بدون رنگ خاص و زیرتنه نخودی چرکی بدون رنگ سبز در پرو بال است هر دو جنس شبیه هم اند و در آنها تغییرات فصلی مشاهده نمی شود. ازسسک به علت تفاوت های مورفولوژیک جدا شده است.

صدا: صدایش از سسک متفاوت است.

زیستگاه: این پرنده در درختان کز حاشیه ی رودخانهه ها، باغات و بوته زارها دیده می شود. ولی در مناطق کوهستانی بین 2500 تا 4500 متر ارتفاع تولید مثل می کند. در شمال غری ایران گزارش شده است.

حفاظت: به نظر می رسد د رحال حاضر هیچ تهدیدی برایش وجود ندارد.

نام علمی : Phylloscopus Sindicus

نام انگلیسی: Mountain Chaffinch    

نام فارسی: سسک سندی ( سسک هیمالیایی)

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.