شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک شکیل (سسک دم دراز)

سسک شکیل (سسک دم دراز)

مشخصات ظاهری: این پرنده 10 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش کوچک، دم بلند به رنگ نخودی زیتونی و پشت و تارک راه راه تیره وقهوه ای است و پرهای وسطی دم بلند و به طرف کناره های دم کوتاهتر می شوند. مدام دمش را تکان داده و به شکل باد بزن در می آورد و در زیر دم لکه لکه های سیاه و قهوه ای کمرنگ درشتی دیده می شود. پرهای پوششی زیرین دم نخودی، منقار زرد تیره ، پاها زرد مایل به سبز تیره وفاقد خط ابرویی مشخصی است. روی دم، در مقایسه با سسک جنبان، تیره تر و زیر دم روشن تر است. اغلب خود را در میان پوشش گیاهی مخفی می سازد. اما به زودی با انسان انس می گیرد. به ندرت روی زمین دیده می شود. و پرواز ضعیفی دارد.

صدا: صدای این پرنده شبیه«تری رل- تری رل »یا «ته زی ی –بیت» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق خار بوته ای و پوشش گیاهی کوتاه؛ مناطق خشک، اراضی زیر کشت و اراضی مخروبه ی حاشیه ی روستاها و شهرها به سر برده و در پوشش گیاهی بوته ای یا علفزارها آشیانه می سازد. در ایران، بومی و فراوان است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

نام علمی : Prinia Gracilis

نام انگلیسی: Graceful Prinia    

نام فارسی: سسک شکیل (سسک دم دراز)

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.