شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک گلو سفید

سسک گلو سفید

مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش متوسط است. و شبیه سسک نقابدار، اما با پروبال و شاهپرهای ثانویه ی بال به رنگ بلوطی و دم بزرگتر، پاهای نارنجی و حلقه ی سفیدی در دور چشم دیده می شود. پرنده ی ماده و پرنده ی جوان، در اولین زمستان؛ فاقد رنگ خاکستری سر و دارای عنبیه ی تیره (نه نارنجی رنگ) اند.

صدا: صدای این پرنده نسبتا کوتاه واغلب هنگام نمایش های جنسی، در پرواف به صورت «وت – وت – وت-» و درهنگام هشدار به صورت «چاو»شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق باز و بوته زار و گاهی بوته های در هم و خاردار و نقاطی که گزنه می روید، به سر برده و لابلای پوشش گیاهی آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها نسبتا فراوان و به صورت مهاجر در اغلب مناطق زیستگاهی مناسب دیده می شود.

نام علمی : Sylvia Communis

نام انگلیسی: Whitethroat    

نام فارسی: سسک گلو سفید

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.