شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سسک گونه ی سیاه ( سسک نقابدار ، سسک گلو سفید کوچک)

سسک گونه ی سیاه ( سسک نقابدار ، سسک گلو سفید کوچک)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/13 سانتی متر طول دارد اندازه اش نسبتا کوچک است و به رنگ قهوه ای خاکستری با بال های قهوه ای نر، تاج خاکستری و گوشپرهای تیره دیده می شود زیتنه با گلوی سفید و رنگ دودی سینه در تضاد مشخصی قرار دارد. از سسک گلو سفید، به واسطه ی فقدان رگه های مسی رنگ پرهای بال؛ متمایز می شود. گوشپرها و پاها تیره رنگ است. پرنده ی جوان، در اولین زمستان، با روتنه ی کمرنگ تر و نوار ابرویی سفید و مشخص دیده می شود. دو گونه ی قبلی یعنی سسک نقابدار کوچک و سسک نقابدار هیوم در حا ل حاضر از زیر گونه های این سسک به شمار می روند.

صدا: صدای این پرنده دو قسمت دارد.ابتدا با نجوایی کوتاه و پس از آن بلند وسریع، شبیه «تل- تل – تل –تل –تل – تل» و تکرار« ته ک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنه در لابلای پوشش گیاهی فشرده و انبوه و زیر درختان به سر برده و لابلای بوته ها آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها نسبتا فراوان و به صورت مهاجر عبوری در همه جا دیده می شود.

حفاظت: این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نام علمی : Sylvia Curruca

نام انگلیسی: Lesser Whitethroat    

نام فارسی: سسک گونه ی سیاه ( سسک نقابدار ، سسک گلو سفید کوچک)

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.