شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سنگ چشم پشت بلوطی

سنگ چشم پشت بلوطی

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 18 سانتیمتر طول دارد و جثه اش توپر ، دم دراز و سرش بزرگ است، پیشانی و نوار چشمی سیاه، تارک و گردن خاکستری، در پرنده ی نر، روتنه (پشت) قرمز حنایی، دمگاه سفید خاکستری،زیر دم سفید و پهلوها سفید نخودی است که در پهلوها به قرمزی می زند. چانه و گلو سفید، منقار، پاهاو بال ها سیاه با نوار بالی پهن سفید و کناره ها و نوک دم سفید است. پرنده ی جوان، به طور کلی، کمرنگ تر، با دمگاه قهوه ای ، سینه و زیرتنه ی بلوطی کمرنگ با رگه های تیره در پهلوها، پرهای پوششی زیر دم سفید مایل به خاکستری و بال ها قهوه ای تیره با نوار بالی کوچک دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده آرام و دلنشین، به صورت تقلید از گونه های دیگر است.

زیستگاه: این پرنده در فضاهای باز، اغلب صخره ای با درختان پراکند و بته های کوچک به سر برده و در لابلای بوته ها آشیانه می سازد . در ایران بومی و نسبتا فراوان است و گزارش هایی مبنی بر وجود این پرنده در شمال شرقی ( خراسان ) د ردست است.

حفاظت: این پرنده در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه  ندارد ، اما بررسی وضعیت زیستی آن اهمیت بسزایی دارد.

نام علمی : Lanius Vittatus

نام انگلیسی: Bay Backed Shrike    

نام فارسی: سنگ چشم پشت بلوطی

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.