شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سنگ چشم دمگاه حنایی (سنگ چشم دم دراز)

سنگ چشم دمگاه حنایی (سنگ چشم دم دراز)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 24 سانتیمتر طول دارد و آشکارا بزرگتر از سنگ چشمک پشت بلوطی، اما سرش کوچکتر است. همچنین دم بلندتر، لبه ی پرها نخودی رنگ، دمگاه و پوشش پرهای روی دم نارنجی روشن (در سنگ چشم پشت بلوطی دمگاه خاکستری و پرهای پوششی دم سفید است) ، خط چشمی سیاه، که تا بالای منقار و پیشانی( اما باریکتر) را فرا گرفته و قاعده ی شاهپرها با لکه ی (نوار بالی) کوچکتر، که گاهی وجود ندارد (در پرنده ی بالغ سنگ چشم بلوطی بسیار مشخص است). دیده می شود. چانه و گلو سفید، زیر تنه نخودی، که در پهلوها اندکی حنایی است. تارک و پس گردن خاکستری، پشت قز حنایی و دم سیاه است. پرنده ی جوان کمرنگ تر ، تارک و پشت قهوه ای خاکستری با لکه ای قهوه ای تیره، و لکه های قهوه ای در سینه، زیر تنه و دمگاه دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده، معمولا شنیده نمی شود، اما خشن، و شبیه «گووه ریک» و در ادامه« یاوو- یاوو» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق باز با درخت ها و بوته ها ی پراکنده، زمین های کشاورزی و بیشه زار به سر می برد. در ایران، به تعداد اندک در شمال شرقی دیده شده است.

حفاظت: در حال حاضر، نیاز مبرم به بررسی دقیق و وضیعت پراکندگی این پرنده احساس میشود و پس از آن باید نسبت به حفاظتش اقدام مناسب انجام شود.

نام علمی : Lanius Schach

نام انگلیسی: Long Tailed Shrike      

نام فارسی: سنگ چشم دمگاه حنایی (سنگ چشم دم دراز)

 

منبع: irandeserts

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.