شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سهره ی جنگلی

سهره ی جنگلی

مشخصات ظاهری: این پرنده 150 سانتیمتر طول دارد . اندازه اش متوسط است پرنده ی نر به واسطه ی سر آبی به خاکستری روتنه بلوطی سینه ی صورتی و دم نوار سفید در بال هابه آسانی شناخته می شود. اندکی شبیه سهره ی سر سیاه است. اما درپرو بالش اثری از رنگ نارنجی دیده نشده و دمگاهش نیز سفید نیست. پرنده ماده  و پرنده جوان یکساله، بجز دو نوار سفید روی بال ها، پرو بالشان به طور کلی قهوه ای مایل به خاکستری زیتونی است. هنگام بال زدن غالبا در حالی که بال ها بسته است، پروازی موجی شکل دارد. در حال جست و خیز بر روی زمین به تغذیه نیز می پردازد.زمستان ها به صورت عبوری در گروه حرکت می کند.

صدا: صدای این پرنده کوتاه و ملودی وار شبیه « فینک» و تکرار « هوویت » و در پرواز شبیه «چوب چوب شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق جنگلی بوته زارها، پرچین ها، باغ ها، و گشتزارها و زمستان ها، اغلب در مزارع باز به سر می برد و روی دختان و بوته ها آشیانه می سازد. در ایران زمستان ها به وفور دیده شده و به تعداد فراوان نیز تولید مثل می کند.

حفاظت: این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ریزی ویژه ندارد.

نام علمی : Fringilla Coelebs

نام انگلیسی: Chaffinch    

نام فارسی: سهره ی جنگلی

 

منبع: irandeserts 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.